Framtidens samhälle kommer allt närmare

I en nära framtid kommer vi bli allt mer beroende av teknik och digitala lösningar. Hur denna digitalisering kommer att påverka samhället är en högst aktuell fråga för medarbetare på Trafikverket. Människor ska kunna ta sig till varandra och varor ska komma fram på ett smidigt och hållbart sätt. För att klara av dagens och framtidens utmaningar behöver Trafikverket några av Sveriges skarpaste och mest lösningsorienterade medarbetare.

Text: Hanna von Zweigbergk Foto: Rickard L. Eriksson

Via Trafikverkets traineeprogram får nyutexaminerade möjligheten att lära sig allt om de utmaningar som finns kopplat till Sveriges transportsystem. Trafikverket ansvarar för hela det statliga väg- och järnvägsnätet vilket innebär att framtidens samhälle påverkas av hur Trafikverket planerar, bygger och underhåller våra vägar och järnvägar. De utmaningar som Trafikverket nu står inför rör hela samhället och får enorma konsekvenser om arbetet inte görs på rätt sätt.

En av de som har gått Trafikverkets traineeprogram är Tony Börjesson, kommunikatör på en avdelning som jobbar med nationell extern kommunikation. När han berättar om sina erfarenheter och karriärval märks det tydligt att han är stolt över sitt yrke.

— I grunden är jag utbildad statsvetare och kommunikatör, så jag har en dubbel kandidatexamen och en master inom kommunikation. Under studietiden arbetade jag extra som Copy Manager och fick även uppdraget att representera Göteborgs universitet som studentambassadör i olika sammanhang runt om i landet.

Tony blev rekommenderad

att läsa på om olika traineeprogram för att få information om vilka vägar det fanns att gå efter studierna.

— Jag hade hört att det var en väldigt bra ingång till arbetslivet och att man fick möjlighet att lära sig mycket under en kort tid. Det visade sig stämma väldigt bra.

Han fastnade för Trafikverkets populära upplägg som för första gången erbjöd en traineeplats inom just kommunikation.

— För mig var själva tjänsten avgörande. Att kunna jobba med kommunikation i ett sammanhang som präglas av viktiga beslut, politisk och medial närvaro och som är beroende av allmänhetens förtroende. Det kändes inspirerande att beskriva och förmedla samhällsnyttan och att vara en länk mellan politik och allmänheten. Ser man utifrån min utbildningsbakgrund är det här en perfekt kombination.

— Jag minns också att jag imponerades av att Trafikverket var en av få stora organisationer som tog in en trainee inom kommunikation.

Upplägget bestämmer traineen

själv tillsammans med sin chef så att det blir anpassat utifrån ens intressen och kompetens. För Tonys del arbetade han halva tiden på kommunikationsavdelningen och halva tiden var han ute på praktik och studiebesök.

— Det gjorde att jag fick möjlighet att se många delar i verksamheten. Att lära sig på djupet om alla olika regioner och verksamhetsområden.

Det är uppenbart att Tony trivdes på sin nya arbetsplats och snabbt såg nyttan i det han arbetade med. När han får frågan om det finns fördelar med att börja sin karriär som trainee berättar han entusiastiskt om vad hans första tid på Trafikverket gav honom.

— En otroligt lärorik och rolig start på arbetslivet! Som trainee fick jag nya insikter om hur grundläggande transportsystemet är för samhällsutvecklingen och vilka möjligheter som finns inför framtiden. En fördel som trainee är att man får träffa otroligt många trevliga och kompetenta människor, både på Trafikverket och inom branschen. Dessutom lär man känna många nya vänner under året, inte minst i ens eget trainee-gäng, säger Tony med ett leende.

— Att få chansen att djupdyka i hur väg- och järnvägssystemen är uppbyggda, och se hur en så pass stor organisation styrs och hur de olika verksamhetsområdena fungerar och hänger ihop. Alla olika delar är beroende av varandra för att helheten ska fungera – och de ser till att vi har ett hållbart transportsystem som gör Sverige närmare. Både för personer och varor. Men det blev också tydligt hur viktigt samarbetet med andra aktörer är för att utvecklingen ska fortsätta.

I slutet av Tonys traineeperiod

valde han, som många andra, att åka på utlandspraktik. Sex veckor spenderades på Sveriges EU-representation i Bryssel där han fick lära sig hur EU:s transportpolitik förhandlas och hur kommunikationsarbetet och samspelet med media fungerar på plats.

— Det gav mig en unik inblick i hur EU:s beslutsprocess fungerar och hur Sverige är med och påverkar det som bestäms i Bryssel. En grym erfarenhet av internationellt arbete och det var också kul att se vilken stark ställning Sverige har inom EU när det gäller t.ex. trafiksäkerhet och hållbarhet.

— Jag fick också en ökad förståelse för hur betydelsefullt det är att EU:s medlemsländer samarbetar inom transportfrågor, vilket starkt inflytande det har på nationell lagstiftning. Frågor som Trafikverket ofta berörs av i slutändan. Betydelsen blev tydlig av att vi, i rollen som expertmyndighet, är med och bidrar med fakta, kunskap och kompetens i frågor som förhandlas i Bryssel.

Inskolad i kommunikatörsrollen

satte sig Tony snabbt in i sitt uppdrag på Trafikverket. Han började på avdelningen för kund- och leverantörskommunikation. I praktiken innebar det att han arbetade med extern kommunikation ut mot allmänheten och näringslivet.

— Det ryms en hel del. Vi jobbar mot flera stora målgrupper, det är bland annat tågresenärer och trafikanter, men även järnvägsbranschen och leverantörer. Jag jobbar en hel del med utvecklingen av trafikinformation till tågresenärer, omvärldsanalys, och är även med i ett robotiseringsprojekt.

— Tidigare i år fick jag också möjligheten att vara med och projektleda en informationskampanj om sommarens underhållsarbeten på järnvägen – där vi berättade om den stora upprustning som nu sker och att insatserna görs på de ställen som ger störst effekt i hela systemet.

Som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom offentlig sektor och med över 150 olika yrken erbjuder Trafikverket många möjligheter att både utvecklas i sin yrkesroll och klättra på karriärstegen.

— Det finns så otroligt många möjligheter att antingen byta spår eller fortsätta växa i din befintliga roll. Du har alltid nytta av din tidigare erfarenhet på Trafikverket och kan använda den inom andra verksamhetsområden i organisationen.

 

De utmaningar som Trafikverket

har framför sig är stora och det krävs en viss mentalitet för att vara med och driva de viktiga frågor som myndigheten jobbar med. När vi diskuterar de största utmaningarna år 2020 nämner Tony kompetensförsörjning, men lyfter också trafikinformationen till tågresenärer som ett prioriterat område.

— När tågförseningar uppstår är det viktigt att snabbt kunna få användbar trafikinformation för att kunna använda sin tid på bästa sätt. Detta jobbar vi stenhårt med att förbättra, och det finns en del kvar att göra. Men många viktiga projekt är redan igång för att digitalisera och effektivisera trafikinformationen. Vi har också sett hittills under 2019 att nöjdheten med trafikinformationen vid förseningar har ökat hos resenärer.

— Det händer just nu väldigt mycket vilket gör att det varje dag är spännande att komma till jobbet. Trafikverket är med och leder omställningen av transportsystemet, det handlar om exempelvis fossilfria transporter och ett digitaliserat transportsystem. Vi pratar elvägar och ett uppkopplat underhållsarbete på Sveriges järnvägar, till exempel. Och allt handlar såklart om att skapa ökad tillgänglighet inom ramen för ett hållbart transportsystem. Något som är både intressant och meningsfullt eftersom det skapar samhällsnytta. Vi lägger grunden för samhällsutveckling och ger bättre möjligheter att bo, studera och arbeta i hela vårt avlånga land.

Trots att Tony är relativt ny i sin roll som kommunikatör på Trafikverket har han snabbt blivit varm i kläderna. Det märks att han brinner för de frågor som han arbetar med.

— När du jobbar på Trafikverket får du stort eget ansvar och känner en meningsfullhet i ditt jobb. Jag har väldigt varierande arbetsuppgifter och får möjlighet att själv planera mitt arbete i stor utsträckning – vilket är bra för min personliga utveckling.

— Här finns också engagerade och kompetenta kollegor samt ett öppet arbetsklimat – det är häftigt att det finns så otroligt mycket kunskap inom en och samma organisation. Alla är väldigt hjälpsamma och ser till att vi kommer framåt tillsammans, avslutar han med stolthet.