DE VERKAR FÖR FRAMTIDENS HÅLLBARA RESANDE

– OCH GÖR SVERIGE NÄRMARE

Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rikard L. Eriksson

Utvecklande, utmanande och helt avgörande för ett hållbart, effektivt och modernt resande. Trafikverkets arbete med det statliga väg- och järnvägsnätet är en nyckel in till framtiden. Så även för de som arbetar där. Vi har träffat några av dem.

Att Trafikverket är en plats där man kan utvecklas och får möjlighet till att nå nya positioner är Sara Ramberg ett gott exempel på. Som utbildad kommunikatör vid Jönköpings universitet jobbade hon i många år som kommunikatör och kommunikationsansvarig för flera olika projekt på Trafikverket, där hon varit sedan 2005. Men för tre år sedan dök en tjänst som stabschef upp. Sara såg sin chans att utvecklas vidare.

– Jag ångrar inte en sekund att jag sökte tjänsten, att få vara en del att ett så pass omfattande och omväxlande projekt är otroligt stimulerande, säger Sara som sedan 2013 arbetar med projektet Göteborg-Borås och stabschef sedan våren 2017.

Att verka inom den offentliga sektorn i allmänhet och Sveriges järnväg i synnerhet är något Sara trivs med, framför allt för att det innebär att man arbetar med något som är till gagn för väldigt många människor.

– Den satsning som nu görs på nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö är enormt stor. Den för samman storstadsregionerna i Sverige, tillför mer kapacitet på järnvägen och kommer ge väsentligt kortare restider.

Sara tar utbyggnationen av järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan som exempel, vilken hon arbetade med som kommunikationsansvarig i många år.

– Det blev en enorm regional utveckling efter utbyggnaden. Därför är det väldigt spännande att vara med i dessa stora infrastrukturprojekt. Bra infrastruktur hjälper folk att kunna bo och jobba var de vill och ändå ha rimliga restider.

Att Sara har haft Trafikverket som arbetsplats i ett och ett halvt decennium nu vittnar om att hon både trivts bra, men också att hon genom åren kunnat ta nya steg.

– Jag trivs väldigt bra inom projektverksamheten och att få arbeta mot gemensamma mål tillsammans med kollegor. Samtidigt uppmuntras man verkligen till att lära sig mer och utvecklas, vilket jag uppskattar.

LÄS MER OM TRAFIKVERKET PÅ WWW.TRAFIKVERKET.SE/JOBBOFRAMTID