Framtidens samhälle kommer allt närmare

På Trafikverket stavas framtid HÅLLBARHET. Det betyder att verksamhetens långsiktiga mål genomsyras av FN:s hållbarhetsmål. Och att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

  Trafikverket planerar, bygger och sköter det statliga väg- och järnvägsnätet. De ansvarar även för den långsiktiga planeringen av sjö- och luftfart. Kort sagt en arbetsplats som knyter samman Sverige med alltmer digitaliserad teknik. Och som förenar yrkesstolthet med framtidsvisioner.

Text: Monica Rogstadius Foto: Rickard L. Eriksson & Nicke Johansson

En som verkligen vet vad digitaliseringen innebär är Olof Johansson, programchef för Digitaliseringen av transportsystemet. Det kan låta torrt för den oinvigde men ju mer han berättar desto mer fängslad blir jag.

Samhällsutvecklingens lockelse

Han har gjort en snabb karriär här på tre och ett halvt år. Först rådgivare, sen enhetschef och nu programchef.

Uppväxt i Lund, läste till civilingenjör på KTH, inriktning samhällsbyggnad. Planen var att flytta tillbaka till Skåne efter studierna. Så blev det inte. Han trivs i Stockholm med alla de möjligheter som finns.

Gick ut hårt och startade ett litet företag men fick sedan en anställning och blev VD för Samhällsbyggarna. Där kom han i kontakt med sin nuvarande chef och blev alltmer intresserad av Trafikverket.

— Samhällsutvecklingen som Trafikverket är med och påverkar var en lockande utmaning, och det var inte svårt att säga ja när det blev en tjänst ledig, säger han.

Olof har alltid gillat att jobba brett. Han poängterar att i hans jobb måste man vara flexibel och öppen. Utvecklingen går snabbt och man måste förstå förändringar.

— Det passar mig perfekt. Jag är i grunden generalist och har jobbat mycket med förändringsledning, berättar han och beskriver att han jobbar med planeringsfrågor där digitaliseringen ligger i fokus. Ett arbete som berör myndighetens alla verksamhetsområden.

— Vi som organisation behöver kunna hantera såväl stora komplexa projekt med långa planeringshorisonter lika väl som vi måste kunna vara flexibla och nyttja de möjligheter som digitaliseringen ger.

Navet mellan människor, fordon och infrastruktur

Ett av Trafikverkets nyckelord är tillgänglighet. Den är grundläggande för samhället men den måste utvecklas på ett hållbart sätt.

Raskt ritar han på whiteboardtavlan och berättar entusiastiskt.

— När det gäller trafik och bilar till exempel så finns det många nya spännande möjligheter med digitaliseringens hjälp. Vi lever i ett alltmer uppkopplat samhälle där utvecklingen går fort med exempelvis självkörande fordon.  Och fordon som kan samla in mycket information. Det ställer nya krav på samspelet mellan infrastrukturen, fordonen och oss människor. Transportlösningar behöver anpassas efter medborgarnas och näringslivets behov och samhället behöver därför en bred palett med smarta lösningar som passar i olika delar av landet, säger han engagerat.

Olof är utåtriktad och social, gillar att jogga, spela fotboll och träffar gärna vänner. En bra balans mellan jobb och fritid.

— Det känns ofta lättare att gå till jobbet än från jobbet, säger han med ett skratt.

Vägarna till mänskliga möten

Att Olof älskar sitt jobb går inte att missa.

— Vi bidrar till samhällsutvecklingen inom infrastruktur och måste då alltid ha för ögonen att göra det på ett så hållbart sätt som möjligt. Vi måste aktivt arbeta med att utmana och komplettera dagens sanningar med nya lösningar. Det gör att vi också kontinuerligt måste forska fram och utveckla morgondagens teknik så att vi skapar ett hållbart samhälle där klimat, hälsa, miljö, säkerhet och social hållbarhet är självklara delar, förklarar han engagerat.

Han är inte bara stolt över att få jobba med de spännande framtidsvisionerna. Han ser också andra fördelar.

— Det är stimulerande att få jobba med så kompetenta medarbetare. Det finns så mycket erfarenhet och spetskompetens som jag möter här och kan bolla frågor med. Men lika viktigt är det förstås att man känner igen sig i företagets värderingar, avslutar han med sprudlande energi.