”SAMHÄLLSNYTTAN GER MIG BRÄNSLE”

Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rikard L. Eriksson

På Trafikverket vill man ge möjlighet till att ständigt utvecklas. Något Mikael Rosenlind, som idag har rollen som verksamhetsutvecklare, vittnar om.

En viktig förutsättning för en medarbetare att vilja vara kvar på en arbetsplats i många år är känslan av att man utvecklas över tiden. Detta är något som är signifikativt för Trafikverket som arbetsgivare, där man öppet och ofta lyfter fram att man har möjlighet att byta tjänst internt. Det menar Mikael Rosenlind, som dessutom är ett bra exempel på det. 2015 tog han sina första kliv in på Trafikverket via Academic Work och har hittills haft två olika roller: först som projektingenjör i närmare fyra år och därefter den nuvarande rollen som verksamhetsutvecklare.

– När jag anställdes till projektingenjörsrollen på verksamhetsområde Investering hade jag vad man skulle kunna kalla för ”rätt profil” vad gäller utbildningsinriktning, säger han och berättar att projektingenjör är en vanlig instegsroll på Trafikverket för nyutexaminerade studenter med utbildning inom främst samhällsbyggnad.

– Min byggingenjörsutbildning hade visserligen ett större fokus på husbyggnadsteknik än exempelvis anläggning, men min inriktning som jag själv valde fokuserade på just projektledningsmetodik, vilket också är precis vad projektingenjörsrollen innefattar.

Erfarenheten från de fyra inledande åren som projektingenjör är något Mikael fortfarande har nytta av i sin nuvarande roll.

– Jag breddades rejält kunskapsmässigt, fick insikt i långsiktigheten som gäller vid utvecklingen av väg och järnväg som Trafikverket ansvarar för. Jag fick också förståelse för komplexiteten vad gäller mängden människor som är involverade samt alla de ingående teknikslag som måste behärskas, inte minst på järnvägssidan. Rollen som projektingenjör gav mig rejält med kunskap och arbetslivserfarenhet att ta med sig framåt i karriären.

I sin nuvarande tjänst som verksamhetsutvecklare inom avdelningen för verksamhetsstyrning har Mikael dagligt fokus på att förbättra Trafikverkets arbetssätt.

– Jag arbetar med att ständigt förbättra och anpassa de arbetsbeskrivningar och riktlinjer som vi har att förhålla oss till vid genomförande av infrastrukturprojekt inom väg och järnväg, vilket är en central del av vårt ledningssystem, förklarar Mikael.

Som verksamhetsutvecklare ligger fokus på förbättring, utveckling och förvaltning av den projektledningsmodell som Trafikverket tillämpar i alla investeringsprojekt. I sin tidigare roll som projektingenjör, eller biträdande projektledare som den rollen kan liknas vid, fick Mikael se nyttan direkt efter ett färdigställt projekt, exempelvis en ny järnvägsbro eller en ombyggd väg.

– Även om jag idag inte arbetar med att leda projekt där fysiska anläggningar skapas så vet jag att det arbete jag gör är en viktig länk i kedjan av aktiviteter som slutligen mynnar ut i dessa verkliga, fysiska anläggningar. Min förmåga att snabbt och ofta växla mellan det teoretiska och praktiska perspektivet gör att jag överlag känner att jag får till ett bra driv i mitt dagliga arbete – och det är naturligtvis väldigt givande tillbaka för egen del.

En arbetsplats där utrymme ges för att ta tillvara på medarbetarnas kvalitéer och egenskaper – såväl de man redan besitter som de man har möjlighet att utveckla – är vad Trafikverket representerar väl, vilket märks av, menar Mikael.

– Ända sedan starten på Trafikverket har min känsla varit att det är en stabil arbetsgivare som ligger i framkant vad gäller grundläggande och högst betydelsefulla frågor kring exempelvis medarbetarskap. Det är inte arbetsgivaren som sätter gränserna för vilka möjligheter jag har, det är jag själv som gör det – och det räcker väldigt långt för mig.

Men kanske är det framför allt själva syftet bakom Trafikverket som myndighet som gör att man vill vara en del av verksamheten.

– Genom vårt arbete möjliggörs ett aktivt liv för alla, där hållbara transporter finns tillgängliga när vi ska ta oss till vänner, familj och allt annat som vi tycker är värt att resa för. Samhällsnyttan och slutprodukten av Trafikverkets verksamhet, som jag arbetar så förutsättningsskapande med, ger mig gott om bränsle att ge allt vad jag kan i mitt dagliga arbete.

Vad som väntar Mikael Rosenlind i framtiden återstår att se, men att stanna kvar länge på Trafikverket är han i högsta grad positivt inställd till.

– Även om jag likt många andra idag värdesätter och förstår betydelsen av att byta miljö, arbetsgivare och i förekommande fall också bransch – så ser jag så pass stora möjligheter och utmaningar inom Trafikverket, att jag här har förutsättningar för att arbeta vidare ett långt tag framöver.

– Men om jag idag är säker på en sak så är det att det oftast inte blir exakt som du har tänkt dig, även om det oftast blir väldigt bra ändå! Någon speciell tjänst planerar jag inte för att ta i framtiden, det känns inte särskilt betydelsefullt för mig här och nu. Däremot har jag en inre kompass som säger att jag ska ta på mig ett stort ledarskap för en organisation som – likt den jag tillhör idag – har ett betydelsefullt syfte och ansvar, det är väl mer åt den riktningen jag vandrar just nu.