DE VERKAR FÖR FRAMTIDENS HÅLLBARA RESANDE

– OCH GÖR SVERIGE NÄRMARE

Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rikard L. Eriksson

Utvecklande, utmanande och helt avgörande för ett hållbart, effektivt och modernt resande. Trafikverkets arbete med det statliga väg- och järnvägsnätet är en nyckel in till framtiden. Så även för de som arbetar där. Vi har träffat några av dem.

Det är förmiddag och Juliana Pyron har flera möten inbokade. Men det är inget ovanligt – det är något som utgör en stor del av hennes vardag som biträdande programchef för nya stambanor på Trafikverket.

– Mycket av mitt jobb går ut på att se till att rätt människor möts och diskuterar om rätt saker, säger Juliana som mer konkret arbetar med en samordnande funktion för de tre projekt som är igång när det gäller nya stambanor för höghastighetståg.

Tjänsten sökte hon för tre år sedan, då hon var höggravid och blivande fyrabarnsmamma.

– Det var modigt av Trafikverket att tro på mig i det läget. Det visar att man kan göra karriär på ett balanserat vis här.

Det är inte första tjänsten Juliana har på Trafikverket. Hit kom hon redan för tio år sedan efter att hon arbetat som ekonomisk analytiker för stora infrastrukturprojekt i USA. I grunden har hon en examen i nationalekonomi vid Lunds universitet.

– Mitt första jobb här var som samhällsplanerare för Banverket. De anställde mig trots att jag knappt hade någon erfarenhet, men de menade att de tittar mer utifrån den potential de ser än erfarenhet. Att man investerar långsiktigt i människor tycker jag är skönt.

Och visst fanns det potential i Juliana, som genom åren tagit sig an flera nya utmaningar inom Trafikverket.

– När jag pluggade hade jag en bild av att om man ska ta sig uppåt och få en beslutsfattande roll så måste man kliva över människor. Men det är tvärtom – har man en tydlig bild om att man vill vara med i processen, kan kavla upp ärmarna och tänka analytiskt från båda håll finns hur många möjligheter som helst, säger hon och konstaterar:

– Jag har alltid fått lite mer att bita i än vad jag trott att jag klarar av. På Trafikverket finns en väldigt stark kultur av att man får lov att göra fel och att man har ett stort förtroende.

För det framtida, hållbara Sverige spelar Trafikverket en stor och viktig roll, inte minst i utbygget av järnvägen.

– Det är inte så ofta vi gör sådana här stora investeringar som vi gör nu. För 150 år sedan byggdes stambanorna som vi har idag, den järnväg jag åker på varje dag. Då la vi stora pengar på järnvägen, vilken vi fortfarande alltså har nytta av. På samma sätt kommer det jag är med och bygger idag att vara till nytta för någon om 150 år. Det känns väldigt betydelsefullt.

Det är det syftet Juliana drivs av.

– Jag är helt ointresserad av hur många skor jag har eller vilken titel jag bär. Däremot är det viktigt för mig att bidra till något gott, något jag tror på. Och det gör jag här. Jag tror på att människor behöver träffas och att vi behöver effektiva processer i hur vi delar varor och tjänster med varandra. För varje meter vi bygger går vi i rätt riktning och skapar någonting som kan hålla väldigt länge.

I framtiden tror Juliana att hon kommer fortsätta få uppgifter som känns på gränsen till för stora för henne. Men tack vare förtroende för uppdragsgivare och duktiga, stöttande kollegor omkring sig kommer hon att anta dem.

– På tio år har jag fått många konkreta erbjudanden från annat håll, men jag har väldigt svårt att tänka att jag skulle vara någon annanstans än här på Trafikverket. Det är här man har inflytande och där besluten tas. Det är spännande.

LÄS MER OM TRAFIKVERKET PÅ WWW.TRAFIKVERKET.SE/JOBBOFRAMTID