DE VERKAR FÖR FRAMTIDENS HÅLLBARA RESANDE

– OCH GÖR SVERIGE NÄRMARE

Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rikard L. Eriksson

Utvecklande, utmanande och helt avgörande för ett hållbart, effektivt och modernt resande. Trafikverkets arbete med det statliga väg- och järnvägsnätet är en nyckel in till framtiden. Så även för de som arbetar där. Vi har träffat några av dem.

Det är förmiddag och Juliana Pyron har flera möten inbokade. Men det är inget ovanligt – det är något som utgör en stor del av hennes vardag som biträdande programchef för nya stambanor på Trafikverket.

– Mycket av mitt jobb går ut på att se till att rätt människor möts och diskuterar om rätt saker, säger Juliana som mer konkret arbetar med en samordnande funktion för de tre projekt som är igång när det gäller nya stambanor för höghastighetståg.

Tjänsten sökte hon för tre år sedan, då hon var höggravid och blivande fyrabarnsmamma.

– Det var modigt av Trafikverket att tro på mig i det läget. Det visar att man kan göra karriär på ett balanserat vis här.

Det är inte första tjänsten Juliana har på Trafikverket. Hit kom hon redan för tio år sedan efter att hon arbetat som ekonomisk analytiker för stora infrastrukturprojekt i USA. I grunden har hon en examen i nationalekonomi vid Lunds universitet.

– Mitt första jobb här var som samhällsplanerare för Banverket. De anställde mig trots att jag knappt hade någon erfarenhet, men de menade att de tittar mer utifrån den potential de ser än erfarenhet. Att man investerar långsiktigt i människor tycker jag är skönt.

Och visst fanns det potential i Juliana, som genom åren tagit sig an flera nya utmaningar inom Trafikverket.

– När jag pluggade hade jag en bild av att om man ska ta sig uppåt och få en beslutsfattande roll så måste man kliva över människor. Men det är tvärtom – har man en tydlig bild om att man vill vara med i processen, kan kavla upp ärmarna och tänka analytiskt från båda håll finns hur många möjligheter som helst, säger hon och konstaterar:

– Jag har alltid fått lite mer att bita i än vad jag trott att jag klarar av. På Trafikverket finns en väldigt stark kultur av att man får lov att göra fel och att man har ett stort förtroende.

För det framtida, hållbara Sverige spelar Trafikverket en stor och viktig roll, inte minst i utbygget av järnvägen.

– Det är inte så ofta vi gör sådana här stora investeringar som vi gör nu. För 150 år sedan byggdes stambanorna som vi har idag, den järnväg jag åker på varje dag. Då la vi stora pengar på järnvägen, vilken vi fortfarande alltså har nytta av. På samma sätt kommer det jag är med och bygger idag att vara till nytta för någon om 150 år. Det känns väldigt betydelsefullt.

Det är det syftet Juliana drivs av.

– Jag är helt ointresserad av hur många skor jag har eller vilken titel jag bär. Däremot är det viktigt för mig att bidra till något gott, något jag tror på. Och det gör jag här. Jag tror på att människor behöver träffas och att vi behöver effektiva processer i hur vi delar varor och tjänster med varandra. För varje meter vi bygger går vi i rätt riktning och skapar någonting som kan hålla väldigt länge.

I framtiden tror Juliana att hon kommer fortsätta få uppgifter som känns på gränsen till för stora för henne. Men tack vare förtroende för uppdragsgivare och duktiga, stöttande kollegor omkring sig kommer hon att anta dem.

– På tio år har jag fått många konkreta erbjudanden från annat håll, men jag har väldigt svårt att tänka att jag skulle vara någon annanstans än här på Trafikverket. Det är här man har inflytande och där besluten tas. Det är spännande.

PÅ TRAFIKVERKET I HELSINGBORG

möter vi Henrik Andersson. Han är uppvuxen med lantbruk och har alltid varit intresserad av maskiner och anläggningar. När han en gång i tiden fick chansen att arbeta som entreprenör inom branschen fick han också större intresse för produktion, så han bestämde sig för att läsa till väg- och vatteningenjör.

– Under min studietid kom jag i kontakt med några olika bolag som erbjöd traineetjänster. Möjligheten att få lära känna en bolagsorganisation på en djupare nivå intresserade mig och efter ett antal intervjuer valde jag att gå vidare med Trafikverkets traineetjänst, berättar han.

Under traineetjänsten fick Henrik snabbt upp ögonen för området investering och produktion.

– Det är ett område där jag får möjlighet att arbeta med ett projekt från start till slut, från planering och ritning till verklighet. Det är väldigt kul att följa hela resan. Några av projekten jag har varit med och byggt använder jag själv idag när jag pendlar till arbetet.

Under sin tid på Trafikverket har Henrik till största del varit projektledare för olika järnvägsprojekt.

– Jag har exempelvis varit med och bytt ut kontaktledningssystemet på cirka 14 mil järnväg, byggt nya stationer och optimerat signalsystemet på järnvägen. Vi har lagt ner väldigt mycket arbete på att göra järnvägen mer effektiv, säker och tillgänglig.

I dag arbetar Henrik med att bygga ut ett enkelspår till dubbelspår och ser många utvecklings- och karriärmöjligheter.

– Trafikverket erbjuder en rad utbildningar. Just nu vill jag fokusera på att utveckla min kunskap inom ledarskap och juridik, säger han.

ATT TRAFIKVERKET ÄR EN PLATS

där man kan utvecklas och får möjlighet till att nå nya positioner är Sara Ramberg ett gott exempel på. Som utbildad kommunikatör vid Jönköpings universitet jobbade hon i många år som kommunikatör och kommunikationsansvarig för flera olika projekt på Trafikverket, där hon varit sedan 2005. Men för tre år sedan dök en tjänst som stabschef upp. Sara såg sin chans att utvecklas vidare.

– Jag ångrar inte en sekund att jag sökte tjänsten, att få vara en del att ett så pass omfattande
och omväxlande projekt är otroligt stimulerande, säger Sara som sedan 2013 arbetar med projektet Göteborg-Borås och stabschef sedan våren 2017.

Att verka inom den offentliga sektorn i allmänhet och Sveriges järnväg i synnerhet är något Sara trivs med, framför allt för att det innebär att man arbetar med något som är till gagn för väldigt många människor.

– Den satsning som nu görs på nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö är enormt stor. Den för samman storstadsregionerna i Sverige, tillför mer kapacitet på järnvägen och kommer ge väsentligt kortare restider.

Sara tar utbyggnationen av järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan som exempel, vilken hon arbetade med som kommunikationsansvarig i många år.

– Det blev en enorm regional utveckling efter utbyggnaden. Därför är det väldigt spännande att vara med i dessa stora infrastrukturprojekt. Bra infrastruktur hjälper folk att kunna bo och jobba var de vill och ändå ha rimliga restider.

Att Sara har haft Trafikverket som arbetsplats i ett och ett halvt decennium nu vittnar om att hon både trivts bra, men också att hon genom åren kunnat ta nya steg.

– Jag trivs väldigt bra inom projektverksamheten och att få arbeta mot gemensamma mål tillsammans med kollegor. Samtidigt uppmuntras man verkligen till att lära sig mer och utvecklas, vilket jag uppskattar.

PÅ TRAFIKVERKET KAN MAN FÅ

möjlighet att arbeta med såväl korta som långvariga uppdrag. En av dem som arbetar med ett av de större är Leon Trang som är projektledare inom införandet av det nya signalsystemet för järnvägen, ERTMS. Ett projekt som väntas vara klart tidigast 2035.

– Det är ett väldigt omfattande och komplext arbete, men det är väldigt kul att vara en del av ett projekt som ger så stor samhällsnytta, säger Leon och berättar:

– Vi anpassar oss till den EU-standard som järnvägen ska ha när det gäller signalsystem. Det gör Sverige mer tillgängligt och öppet för att man ska kunna bedriva trafik mellan olika landsgränser. Visionen är att i framtiden kunna köra ett tåg från Stockholm till säg, Neapel. Då är signalsystemet en förutsättning.

Trafikverket blev Leons första arbetsplats efter att han tog examen som civilingenjör i industriell ekonomi på KTH i Stockholm 2016.

– Jag ville gå en utbildning som håller många dörrar öppna och jag ville jobba med tekniska frågor, för det är mycket av vad framtiden kommer att handla om.

Efter att ha hört om att en traineetjänst kunde vara en bra brygga från utbildningen in i arbetslivet sökte han sig till Trafikverkets traineeprogram.

– Traineeprogrammet var ett väldigt bra sätt att komma in på en så stor organisation som Trafikverket. Jag sattes direkt in i hetluften och fick en bra översikt av vad det innebär att jobba här. Jag fick prova på och själv känna efter, vilket kändes som en unik möjlighet.

Idag, fyra år senare, har Leon gått från trainee till projektingenjör till projektledare inom Trafikverket i Stockholm och trivs fortfarande.

– Det har varit en bra plats att göra karriär på. Min chef är inte rädd för att ge mig stora och utmanande uppgifter, vilket jag tycker är positivt. De är inte rädda för att ge unga och nyexaminerade möjligheter. När man sedan är anställd är de måna om att ge frihet under ansvar. De förutsätter att man gör sitt jobb, vilket jag tycker är en bra inställning.

Själv ser han stor utvecklingspotential inom sin arbetsplats.

– Det märks att Trafikverket tänkt till kring hur man ska behålla kompetens. Det finns verkligen möjligheter att utvecklas här. Dessutom dyker det upp fler och fler tjänster när behovet ständigt ökar. Eftersom jag trivs bra, både på arbetsplatsen och med det arbete jag gör, hoppas jag kunna vara kvar länge!

LÄS MER OM TRAFIKVERKET PÅ WWW.TRAFIKVERKET.SE/JOBBOFRAMTID