Framtidens samhälle kommer allt närmare

I en nära framtid kommer vi bli allt mer beroende av teknik och digitala lösningar. Hur denna digitalisering kommer att påverka samhället är en högst aktuell fråga för medarbetare på Trafikverket. Människor ska kunna ta sig till varandra och varor ska komma fram på ett smidigt och hållbart sätt. För att klara av dagens och framtidens utmaningar behöver Trafikverket några av Sveriges skarpaste och mest lösningsorienterade medarbetare.

Text: Hanna von Zweigbergk Foto: Rickard L. Eriksson

Via Trafikverkets traineeprogram får nyutexaminerade möjligheten att lära sig allt om de utmaningar som finns kopplat till Sveriges transportsystem. Trafikverket ansvarar för hela det statliga väg- och järnvägsnätet vilket innebär att framtidens samhälle påverkas av hur Trafikverket planerar, bygger och underhåller våra vägar och järnvägar. De utmaningar som Trafikverket nu står inför rör hela samhället och får enorma konsekvenser om arbetet inte görs på rätt sätt. 

En som kan berätta mer om Trafikverkets traineeprogram är Clara Pedersen Bergli, utredare inom verksamhetsområdet underhåll. Hon sommarjobbade på Trafikverket under sin studietid och började sin karriär på myndigheten som trainee för nästan två år sedan.

— Jag lockades av möjligheten att jobba med något som var brett. Det finns så många spännande projekt och möjligheter på Trafikverket. Du får också arbeta med frågor som är viktiga på riktigt.

— Som trainee fick du en anställning och du visste vilken tjänst du skulle få efter din traineeperiod. Det var väldigt viktigt för mig, att inte bara hoppa runt en massa. Jag visste var jag hörde hemma.

Clara berättar att de som gick traineeprogrammet hade en gemensam vecka i månaden där de tillsammans åkte ut på studiebesök i verksamheten. Alla hade sedan olika upplägg beroende på vilken del i organisationen man hörde till.

— Jag och min chef kom överens om att det var viktigt med mycket praktik för min del. Det är inte alla som får den möjligheten så jag passade på att praktisera på så många områden jag kunde.

Hon började sin praktik på nationell planering

där planen för transportsystemet 2018-2029 sätts upp. Ett steg ner är den regionala planeringen där åtgärder för Stockholms-området planeras. Efter detta fick hon se hur byggnationen gick till på Förbifart Stockholm. Hon avslutade sin praktik på underhåll där det handlar om underhållsarbete på befintliga vägar och anläggningar.

— På praktiken fick jag möjlighet att se hela kedjan – från planeringsstadiet till utförande och till sist underhåll. Det hjälpte mig att förstå att varje del i vårt arbete är viktig för att helheten ska bli bra. Det stämmer verkligen att vi tillsammans gör Sverige närmare.

Hon har sedan sin traineeperiod arbetat med både stora och små projekt som berör området underhåll. Det senaste halvåret har hon dessutom fått prova på projektledarrollen. Som projektledare för underhållet på trafiksäkerhetskamerorna i hela landet.

— Mitt jobb är att se till att kamerorna fungerar och att de lagas om vi hittar något fel. Om de inte fungerar är det mitt jobb att se till att de gör det. Det är så tydligt kopplat till trafiksäkerhet som är en viktig fråga

Idag finns ungefär 1800 trafiksäkerhetskameror uppsatta längs de statliga vägarna i Sverige. Att se till att dessa fungerar som de ska är ett arbete som räddar många liv. 

— Självklart känns det som en stor utmaning att ta sig an. När jag jobbar med större projekt som dessutom är avgörande för andra inser jag att det vi arbetar med verkligen påverkar människors liv. 

Som utredare och projektledare

har Clara fått uppleva en annan utmaning. Nämligen avståndet mellan sina medarbetare. Trafikverket har sitt huvudkontor i Borlänge och sammanlagt finns 25 olika kontor fördelade i sex regioner. 

— Jag samarbetar med många medarbetare som sitter i andra städer. Det är lite av en utmaning men oftast är det inga problem. Dagens digitalisering gör det möjligt för oss att kommunicera på olika sätt. Det blir många skype-möten, säger hon och avslutar med ett leende.