Sedan femtiotalet har Tetra Pak tillverkat engångsförpackningar och blivit världsledande. Företagskulturen, innovationsförmågan och strävan efter att ta ett stort socialt ansvar är några av nycklarna till framgången. Nu driver företaget utvecklingen att gå mot helt förnybara lösningar.

Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rikard L. Eriksson

De flesta av oss kommer i kontakt med deras produkter dagligen och tar dem nog för givet, men utan Tetra Pak skulle vi inte lika smidigt ta med oss mat hem till bordet. Tetra Pak, som grundades av Dr Ruben Rausing 1951, är världskända för sin tillverkning av engångsförpackningar för livsmedel.

– Vi har en fantastisk historia och en långsiktig vision som är motiverande att arbeta med. Bolaget är byggt på innovation, kundfokus och att ta ett stort socialt ansvar, säger Jerry Bengtson, vd för Tetra Pak i Sverige.

Själv kom han till Tetra Pak för över tre decennier sedan och har knappast tröttnat. I stället drivs han av att förädla ett företag som, förutom att vara resultatorienterat, kunnigt och drivande, alltid genomsyrats av en stark företagskultur.

– När jag började för 32 år sedan lydde devisen ”Frihet under ansvar” och så är det fortfarande här. Man tar ansvar och man får förtroende, det ligger djupt i vår företagskultur, säger Jerry Bengtson.

 

Som ett av världens största förpackningsföretag följer dock ansvar, inte minst när det gäller miljön. För Tetra Pak, som redan när de började packa mjölk på 1950-talet hade mottot att förpackningar ska spara mer än vad de kostar, är det en självklarhet.

– Att se till miljöfrågor och sociala frågor är en väl inbyggd del i vår företagskultur. Vi vill göra rätt. Därför vill vi göra förpackningar som har så liten påverkan som möjligt, både i kostnad och miljö, säger Jerry Bengtson.

Ambitionen är förnybara förpackningar.

– Här är grunden att skapa helt växtbaserade och förnybara förpackningar, där alla råvaror går att återvinna och verkligen återvinns. I dag är 70 procent av materialet i våra kartonger förnybart och över en fjärdedel av Tetra Paks förpackningar återvinns. I Europa återvinns nästan hälften, berättar Jerry Bengtson.

Sedan flera år samarbetar Tetra Pak med återvinningsföretag världen över för att återvinna vätskekartonger. Här är man noga med att se över hela livscykeln, från valet av råvaror till förpackningarnas påverkan efter användning.

– Vi vill verka för en cirkulär ekonomi. Därför tittar vi på vad vi skapar, men också hur materialet är anskaffat och hur det går att återvinna. Vi jobbar exempelvis aktivt med att använda större andel kartong än andra material och att hitta alternativ till plastskikten utan att försämra skyddet, vilket är en utmaning. Den plast vi behöver använda vill vi ska komma från växtbaserad råvara, säger Jerry Bengtson.

2019 blev Tetra Pak det första förpackningsföretag att testa papperssugrör för dryckesprodukter i Europa. Det omfattande arbetet med att driva utvecklingen av papperssugrör är något man jobbar både intensivt och långsiktigt med genom flera högt prioriterade så kallade Paper Straw projekt. Emma Brisby är projektledare för det projektteam som säkerställer att papperssugrören som utvecklas ska prestera i kundernas existerande produktionslinjer.

– Eftersom papperssugrör har helt andra egenskaper än plastsugrör och i många fall är känsligare krävs det att de behandlas mer varsamt. När sugrören når slutkonsumenten ska de hålla samma höga kvalitet, både vad gäller funktionalitet och utseende. Vårt uppdrag är att möjliggöra att sugröret fungerar och ser ut som konsumenten förväntar sig det när det packas upp i livsmedelsbutiken, berättar hon.

Att få leda ett av hållbarhetsprojekten inom Tetra Pak är något Emma Brisby ser som en stor förmån och utvecklingsmöjlighet.

– Detta projekt är ett bra exempel på hur Tetra Pak tar ansvar för hela värdekedjan, och att få stötta våra kunder i deras produktion och leverans av kvalitet känns både stort och roligt för mig. Papperssugrör är en ung produkt på portionsförpackningar, vilket gör det extra spännande att få vara en del av. Dessutom känns det häftigt att Tetra Pak som arbetsgivare satsar och tror på min potential.

 

Emma Brisby är ett exempel på hur Tetra Pak verkar för att ge sina anställda en möjlighet att utvecklas. Första tanken på Tetra Pak fick Emma när hon studerade till civilingenjör i industriell ekonomi på Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet, då företaget kom upp som exempel i ett grupparbete inom organisatoriskt ledarskap. Men det var inte förrän strax före hon tog examen 2017 som hon kom i kontakt med Tetra Pak då de ställde ut på arbetsmarknadsdagar – och fastnade för företagets värderingar.

– Tetra Pak fokuserar på samarbete, inte bara inom företaget utan också med partners, kunder och andra organisationer i samhället. Hela tanken med att man samarbetar och hjälps åt tilltalar mig. Jag känner också att jag i det lilla bidrar med något positivt till världen, vilket ger mig en bra magkänsla varje dag när jag går till jobbet, säger Emma Brisby.

Det goda syftet bakom Tetra Pak är något även Jerry Bengtson återkommer till.

– Vi är här för att förse världen med packat livsmedel. Det är ju oerhört viktigt, inte minst i pandemitider, att hjälpa människor att få mat på bordet. Det syftet driver mig, säger han och fortsätter:

– Det andra är vår företagskultur. Den är inkluderande och det finns en god kollegial stämning. Man är en del av ett lag. Vi är inte isolerade individer utan vi jobbar som ett team.

– Slutligen får man också mycket frihet, man får prova på och får förtroende. Framför allt som nyanställd har man chansen och möjligheten att prova på olika delar av bolaget innan man landar i en viss specialitet. Den öppenheten vill vi ha.

Möjligheten till att skapa sig erfarenhet från olika delar i det globala företaget är något Emma Brisby kan vittna om, då hon under sina två första år på företaget gick Tetra Paks Future Talent Trainee Programme.

– Programmet innebar att jag anställdes som projektledare men fick göra en mängd rotationer, geografiskt och framför allt organisatoriskt. Jag jobbade exempelvis som säljare i Bangkok i tre månader och sålde in produkter. Jag var i Kina i en månad och gjorde en installation av en produktionslinje. Jag fick verkligen prova på allt, vilket gav mig en enorm erfarenhet och ett brett nätverk, berättar Emma Brisby.

Att Tetra Pak är ett företag som sprudlar av innovation, kundfokus och har en stor ambition att lämna så lite spår i miljön som möjligt är tydligt. För trots den gedigna historien och de stora framgångarna är det i slutändan drivet framåt för en godare framtid som präglar företaget.

– Vi är med och bidrar till att livsmedel kommer ut till människor på ett bra och hållbart sätt. Det är faktiskt vårt uppdrag här i världen. Och det är verkligen motiverande, avslutar Jerry Bengtson.

ÄR DU INTRESSERAD AV FUTURE TALENT PROGRAMME?  Läs mer och sök via tetrapak.com/about/future-talent