Vi är glada att få välkomna dig till ett andra nummer av student- och karriärmagasinet SUPERO. Jobb- och karriärfrågor står på agendan, som i varje nummer. Vi vill ge dig tips inför din framtid på arbetsmarknaden och lyft fram ämnen soch frågeställningar som kan vara intressanta på din väg mot drömjobbet.

Vi önskar dig en skön läsning och en inspirerande vår!

Mia Masnic, Redaktör