Här formas en hållbar och fungerande framtid

Har du funderat på vilket sätt du vill att ditt jobb ska bidra till att skapa nytta för andra? Högst upp på listan över vad unga karriärister värderar hos en framtida arbetsgivare står intressanta och utmanande arbetsuppgifter, goda utvecklingsmöjligheter och att organisationen har värderingar som överensstämmer med ens egna. När bristen på kompetens inom olika yrkesgrupper ökar, ökar även kraven på arbetsgivare.

Text & foto: Hanna von Zweigbergk

Bristen på kompetens inom diverse yrkesgrupper gör att det nu blir allt lättare att ställa krav på sin arbetsgivare utifrån vad man har för värderingar och ambitioner i sitt yrkesliv. Supero träffar Jan Setréus på Nacka vatten och avfall som berättar om hur kompetensbristen i vatten- och avfallsbranschen speglar sig i det dagliga arbetet. Hur kan det relativt unga bolaget fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för framtida arbetstagare?

Det korta svaret är att medarbetare på Nacka vatten och avfall får möjlighet att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor som gör stor inverkan på samhället. Här kan du jobba i en bransch som dagligen tar sig an framtidens utmaningar för att skapa ett tryggt, välmående och hållbart samhälle.

Samhällsutveckling som lockar framtida medarbetare

Jan Setréus, avdelningschef för avfall, vet vad det innebär att jobba med frågor som påverkar människor. Han är utbildad civilingenjör med inriktning på kemi.

— Mitt arbete innebär egentligen att man leder avfallsarbetet utifrån det kommunala insamlingsansvaret. Det handlar inte så mycket om kemi, men i min utbildning har jag lärt mig hur man tar fram rapporter, analyserar problem och åtgärdar problem på ett tydligt sätt.

Med en årsbudget på ungefär 85 miljoner kronor har Jan ett stort ansvar för att hans avdelning ska jobba på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. Samtidigt som budgeten självklart är en stor fråga går det inte att missta vad det är som genomsyrar hela bolaget. En drivande faktor hos alla medarbetare på Nacka vatten och avfall är miljön och att hitta lösningar som gör framtiden både bättre och säkrare.

— Avfallsområdet är spännande att arbeta inom. Det handlar om politik, teknik, miljö, kundkrav och framåtsträvande utveckling. Jag har aldrig sett något behov av att lyfta medvetandet hos våra medarbetare över hur viktigt det är att jobba med t.ex. miljö- eller hållbarhetsfrågor. Det är därför man söker sig hit.

Systemförvaltare, VA-ingenjörer och kommunikatörer i nära samarbete

Nacka vatten och avfall efterfrågar kompetenser inom en rad olika yrkesområden. Vilka kunskaper som krävs för att driva verksamheten framåt skiljer sig åt enormt. Den gemensamma nämnaren är att alla medarbetare har ett intresse av teknik och samhällsutveckling.

På frågan om vilka sorters personer Nacka vatten och avfall ser som attraktiva medarbetare svarar Jan att ambitionen är det viktigaste. Självklart är kompetens också en viktig del, men viljan att åstadkomma något och att driva saker framåt är större. Inom avfallsområdet finns många möjligheter att påverka både på kort och lång sikt.

— Avfallsavdelningen består av allt från ingenjörer till kommunikatörer och personer som har kunskap inom IT. Det är det som gör avfallsområdet så pass intressant enligt mig, att det är ett mångfacetterat område.

Jan berättar entusiastisk om vilka frågor som han och hans medarbetare på Nacka vatten och avfall brinner för att jobba med. Det är allt från hur Nacka-medborgarna sorterar och hur man kan minska avfallsmängderna till hur man kan öka användningen av återbruk. Mycket har med kommunikation och beteendeförändring att göra, men det är också en hel del tekniska delar som måste lösas.

— Det är så många olika kompetenser som ryms inom ett område och vi arbetar väldigt nära varandra. I min lilla avdelning är spektrumet brett och arbetet blir väldigt dynamiskt. Det är det som gör det så roligt att jobba hos oss, avslutar Jan med ett övertygande leende.