Att få arbeta med att hjälpa företag nå sina mål och samtidigt vara företagarens viktigaste affärspartner är både motiverande och utvecklande. Som redovisningskonsult är du en viktig byggsten i svenskt näringsliv. Auktorisationen har på senare tid höjt statusen och lyft fram yrket som redovisningskonsult. Samtidigt har redovisningskonsultrollen förändrats till att handla mer om rådgivning än som tidigare att stansa bokföring och sköta administration.

Text: Hanna von Zweigbergk

Digitalisering och automatisering förändrar redovisningsbranschen i positiv riktning och redovisningskonsult är ett framtidsyrke där du får möjlighet att fortsätta utvecklas till en mer rådgivande konsult och skapa din egen karriär.

Henrik Nilsson började som redovisningskonsult hos LRF Konsult direkt efter sin examen. Med ett starkt engagemang vill han hjälpa småföretag att växa och utveckla sina verksamheter. När han får frågan om vad han drivs av svarar han, utan att tänka, att han vill hjälpa människor och småföretagare i deras vardag.

När man jobbar väldigt nära ägarledda företag, där man får en personlig kontakt med de som driver och leder företagen, så handlar det om att kunna lita på sin expertis och att snabbt lära känna kundens behov.

 -Mitt intresse för branschen började redan under studietiden, jag läste ekonomi på gymnasiet och läste sedan vidare till civilekonom på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. När jag kom ut på arbetsmarknaden lät det intressant att börja sin karriär som redovisningskonsult på LRF Konsult. En bra början där jag får träffa olika typer av företag och skapa många kontakter inom branschen. Jag insåg snabbt att det finns väldigt stora utvecklingsmöjligheter inom yrket.

Efter 5 år på LRF Konsult

har Henrik tagit auktorisationsexamen och har nu den fina titeln Auktoriserad Redovisningskonsult. En titel som ger många fördelar, inte bara för Henrik – utan även för de kunder som han dagligen träffar på.

 -Jag ser det som ett karriärsteg, för min egen del betyder det att jag löpande får vidareutbildning och att jag kan erbjuda företagen en stabilitet och säkerhet. Men det är även en kvalitetsstämpel och en garanti utåt mot våra kunder. De kan lita på att vi följer de normer och regler som finns och att vi som utför deras uppdrag är kvalificerade.

För att bli auktoriserad

behöver du först och främst en relevant högskoleutbildning, där vissa kurser är obligatoriska. Du behöver utöver detta även 3 års arbetslivserfarenhet inom redovisningsbranschen för att kunna avlägga de prov som till slut leder till en Auktorisationsexamen. Har man längre praktisk erfarenhet finns det också möjlighet att skriva proven, även om man inte har en högskoleutbildning.

På LRF Konsult har Henrik idag en tvådelad roll, han är dels auktoriserad redovisningskonsult och dels kontorschef.

 -Som nyanställd fick jag redan i början mycket ansvar. Jag visste inte riktigt vad jag hade att vänta mig. Nu när jag tänker tillbaka så har jag utvecklats enormt mycket. Min målsättning var aldrig att bli kontorschef, det började som en tillfällig lösning på ett problem vi hade – jag tackade ja för att jag ville hjälpa kontoret och mina kollegor.

Henrik Nillson

 -Nu har det gått snart ett år och jag har verkligen växt in i rollen som kontorschef. Det är väldigt spännande och det känns bra att få det förtroendet. Samtidigt som jag, ungefär halva arbetstiden, är auktoriserad redovisningskonsult.

 -Jag har kollegor som har arbetat i många år, och jag märker att det finns mycket kvar att lära. Och det är kul, för visst vore det trist att vara fullärd redan nu?

Redovisningsbranschen förändras extremt snabbt just nu,

med stort fokus på digitalisering. I framtiden kommer nya digitala tjänster att ersätta vissa arbetsuppgifter och det kommer att läggas större vikt vid personlig rådgivning. I förändringens era befinner sig LRF Konsult i framkant vad gäller digitalisering och kunskap för att hitta nya vägar och kommunikationskanaler. I kombination med deras engagemang för sina medarbetare och ett sug efter att anpassa sig utefter sina kunders behov ser vi att LRF Konsult är med och påverkar hur redovisningsrollen kommer att utvecklas.

En kvinna som har koll

på ämnet är Carina Dahl. Hon började som tjänstechef för Ekonomi för cirka ett år sedan. Carina har tidigare erfarenhet av ledande positioner som affärsområdeschef, change mangementchef och projektledare inom redovisnings- och outsourcingbranchen.

-Vi ser en otroligt snabb teknikutveckling inom branschen – många av våra nuvarande arbetsuppgifter, som bokföring och kvittohantering, kommer att automatiseras. Det betyder på sikt att vi lägger större fokus på att presentera våra analyser på ett mer pedagogiskt och personligt sätt, istället för att presentera rapporter i form av siffror. För att göra detta behöver vi förstå siffrorna och vad de betyder för kunden, både långsiktigt och kortsiktigt.

Hon fortsätter:

 -Bra kundrelationer är förutsättningen för de flesta verksamheter och även här ser vi ett större och bredare behov av att vara nära kunden på ett annat sätt än vad vi kanske är idag. Vi möter idag många småföretagare som arbetar på helger och kvällar för att optimera sin tid. Har de frågor eller funderingar som de bearbetar under tiden så behöver de få svar snabbt.

Det märks att dessa frågor är en stor drivkraft

hos Carina, hon pratar om förändring som en naturlig del i ett företag – ett steg som är nödvändigt om man vill följa med i omvärldens snabba utvecklingstakt.

 -Jag såg det som en spännande utmaning att komma till ett så anrikt företag med uppdraget att förändra sättet att arbeta.

 -När jag blev en del av LRF Konsult var det främst för att se över hur vi ska arbeta på ett mer effektivt sätt, vilka produkter och tjänster vi ska erbjuda och hur vi ska utforma utbildningar som hjälper oss att anpassa oss till omvärlden.

 -Ett av mina uppdrag är att försöka förutspå kundernas behov och hur vi ska kunna tillgodose dessa. Spännande frågeställningar som jag jobbar med är vilka strategiska partners ska vi samarbeta med? Vilka fler tjänster kan våra målgrupper vara intresserade av? Om vi ska vi satsa på proaktiv rådgivning där kunderna själva kan söka efter den information de behöver via en portal, eller om vi ska satsa på att skapa en chattfunktion som är tillgänglig 24/7?

Tack vare LRF Konsults stora utbud av utbildningar finns det många möjligheter att utvecklas inom företaget.

 -Vi har ett arbetsklimat där vi ger våra medarbetare en chans till flera olika karriärval – vi har en fin utbildningsstege och olika utbildningspaket som vi har satsat på. Vi har en otrolig expertis som vi tar tillvara på och försöker utveckla. Ingen slår oss på skattefrågor eftersom vi både historiskt och i nutid är otroligt måna om att följa med och påverka i olika forum. Vi sätter löpande upp nya utbildningar utifrån vad som händer i omvärlden. Det kan t.ex. handla om vilka nya lagar och regler som våra medarbetare behöver få information om.

När jag avslutar intervjun

frågar jag Carina om hon har några tips till studenter som precis ska börja sina karriärer.

 -Vi vet att förändring är konstant och hur vi hanterar detta som individ, organisation eller som samhälle är nyckeln till framgång. Så var nyfiken, lyhörd och framåtriktad.

Vi får landets småföretagare att växa

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 75 000 kunder och 1 400 medarbetare på fler än 130 orter. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för landets småföretagare.

LRF Konsult gör det enkelt att vara företagare med smarta digitala lösningar. Men det är i vår rådgivning som vi gör verklig skillnad.