Doldisen som renar avloppsvatten

Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rikard L. Eriksson

I Käppalaverket renas avloppsvatten från mer än en halv miljon människor. Ett stort maskineri som precis är i startgroparna till en omfattande expansion. Det, och mycket mer, lockar till verket som arbetsplats.

Det är som en stad i berget. Här, i berget längst ut på Lidingö döljer sig det enorma Käppalaverket där en mängd passionerade människor verkar i det fördolda. Och gör en stor skillnad för vår miljö. Här renar man nämligen avloppsvatten från elva kommuner i norra och östra Stockholm.

Det har snart gått ett halvår sedan Mohammad Atar anställdes som elkraftsingenjör på Käppalaförbundet. En arbetsplats han först inte alls såg framför sig att hamna på.

– Jag hade ingen tanke på att jobba på Käppalaförbundet. Jag visste knappt vad det var och som elkraftsingenjör såg jag först inte framför mig att det var på ett avloppsreningsverk jag skulle hitta hem, berättar han.

Mohammad blev headhuntad till förbundet av ett rekryteringsföretag och efter en första intervju förändrades tankarna om arbetsplatsen.

– Det som grep tag i mig var att man kan bidra så mycket till samhället på Käppalaförbundet. Det är väldigt inspirerande. Det andra jag fastnade för var hur organiserat det är, hur säkert man jobbar och hur mycket gott man gör för miljön. Dessutom såg jag att det fanns stor utvecklingspotential här för mig.

Som elkraftsingenjör arbetar Mohammad med elanläggningen och underhållsplaneringen. Han arbetar även med högspänningsförsörjningen av verket.

– Vi har två inmatningar som försörjer verket, där varje inmatning har 22 000 volt, så det är ett ganska stort ställverk.

Trots att Mohammad bara har jobbat här sedan augusti har han redan fått en stor insyn i verksamheten. Anledningen till det är Käppalaförbundets introduktionsprogram.

– Jag fick möjlighet att träffa alla avdelningar och fick på så sätt snabbt en inblick i hela förbundets verksamhet. Det var både lärorikt och inspirerande, inte minst eftersom jag då fick lära känna kollegor som jobbar med helt andra saker än jag. I stora organisationer är det annars lätt att man bara känner igen dem man jobbar med, men här är inga främlingar för mig, säger Mohammad som berättar att såväl kollegorna som cheferna varit väldigt välkommande.

Att Mohammad börjar på Käppalaförbundet i en tid då man genomgår en stor ombyggnation och expansion tycker han är spännande. Och historiskt.

– Det känns bra att kunna berätta för mina framtida barn att jag varit med och byggt det här. Det känns stort, faktiskt.

Den här dagen ska Mohammad bland annat kontrollera protokollen på det genomförda underhåll som gjorts på alla brytare och vara med och planera elförsörjningen till de 40 nya kontorsrum som man kommer att nyttja när lokalerna ska renoveras.

– Det kommer att ske stora förändringar, vilket känns spännande. Jag känner att jag lär mig något nytt hela tiden. I framtiden vill jag bli senior projektledare, men just nu ser jag fram emot att vara den spindel i nätet som jag är här på Käppalaförbundet, avslutar han.