Doldisen som renar avloppsvatten

Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rikard L. Eriksson

I Käppalaverket renas avloppsvatten från mer än en halv miljon människor. Ett stort maskineri som precis är i startgroparna till en omfattande expansion. Det, och mycket mer, lockar till verket som arbetsplats.

Det är som en stad i berget. Här, i berget längst ut på Lidingö döljer sig det enorma Käppalaverket där en mängd passionerade människor verkar i det fördolda. Och gör en stor skillnad för vår miljö. Här renar man nämligen avloppsvatten från elva kommuner i norra och östra Stockholm.

När Angelica Andreasson gick civilingenjörsprogrammet inom teknisk kemi på KTH visste hon först inte riktigt vad hon skulle göra med sin utbildning. Men när det var dags för examensarbete och hon tvingades reflektera över vilka delar som hon tyckt varit mest intressanta i utbildningen fann hon svaret.

– Jag kom fram till att vattenrening var ett av de ämnena jag tyckte om. Eftersom jag kände till Käppalaförbundet sedan tidigare blev det naturligt att söka mig dit. Nu, snart två år senare, känner jag verkligen att jag gjorde rätt val, berättar hon.

I dag arbetar Angelica som miljöingenjör på Käppalaförbundet. Hon hanterar bland annat tillstånds- och anmälningsärenden som rör miljöfarliga verksamheter och arbetar för att upprätthålla förbundets Revaq-certifiering. Andra arbetsuppgifter är att genomföra provtagning, spårning och uppföljning av avloppsvattnets kvalitet. Men snart ska hon börja på den helt nya tjänsten som utredningsingenjör.

– Det är en utökning av den tjänst jag har i dag så jag behåller många av mina nuvarande arbetsuppgifter. I den nya tjänsten kommer jag samarbeta mycket med vår resursutvecklare, som har huvudansvaret för slammet som produceras, för att identifiera utredningsbehov och genomföra utredningar kopplat till resursutvinning med fokus på tekniker. Jag ska även samverka med enheten för process och utveckling samt sätta mig in mer i renings- och resursutvinningsprocesserna. Jag ser fram emot att få bredda mina kunskaper och att få växa i min yrkesroll.

Vad är bra att veta om Käppalaförbundets uppströms- och kretsloppsarbete?
– Jag tror att många inte tänker på att det sker en hel del arbete även utanför reningsverkets väggar för att minska utsläppen av oönskade ämnen vid källan (uppströmsarbetet) och se till att kvaliteten på inkommande avloppsvatten förbättras. Det görs genom att bland annat hålla koll på vad industrierna släpper till avloppet och att ta fram riktlinjer till verksamhetsutövare för att minska mängden miljöskadliga ämnen som hamnar i avloppsvattnet. Vi samarbetar också med kommunikationsavdelningen för att sprida kunskap till hushåll om vad som inte ska spolas ner i avloppet, vilket i princip är allt förutom det som har passerat genom kroppen och toalettpapper. Uppströmsarbetet gör att vi minskar mängden miljöfarliga ämnen i Östersjön och att slammet som produceras har bra kvalitet och kan spridas på åkermark för att återföra näringsämnen till kretsloppet.

På vilket sätt är Käppalaförbundet en bra arbetsplats?
– Utöver att arbetsuppgifterna är varierande, utmanande och roliga så tycker jag att mina kollegor är jättehärliga. Jag känner mig uppskattad och att det jag gör betyder något. Jag har utvecklats jättemycket under min relativt korta tid på Käppalaförbundet och ser fram emot att fortsätta med det. Det här är det roligaste, mest givande jobbet jag haft!