Doldisen som renar avloppsvatten

Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rikard L. Eriksson

I Käppalaverket renas avloppsvatten från mer än en halv miljon människor. Ett stort maskineri som precis är i startgroparna till en omfattande expansion. Det, och mycket mer, lockar till verket som arbetsplats.

Det är som en stad i berget. Här, i berget längst ut på Lidingö döljer sig det enorma Käppalaverket där en mängd passionerade människor verkar i det fördolda. Och gör en stor skillnad för vår miljö. Här renar man nämligen avloppsvatten från elva kommuner i norra och östra Stockholm.

– Innan man varit här kanske det inte låter särskilt spännande, men vi är en otroligt stor och modern verksamhet som syftar till att skydda miljön och människors hälsa. Vi som jobbar här kan gå hem från jobbet och känna att vi är anledningen till att det går att bada i skärgården och att man är en del av att rädda den hårt ansatta Östersjön. Det är verkligen ett meningsfullt jobb, berättar Andreas Thunberg, vd för Käppalaförbundet som äger och driver Käppalaverket.

Själv har Andreas fått smaka på den där känslan av att ha ett meningsfullt jobb sedan 2006, då han först kom till Käppalaförbundet för att skriva sitt examensarbete. Han studerade då miljö- och vattenteknik med processinriktning vid Uppsala universitet.

– Mitt examensjobb handlade om reglerteknik och hur man med hjälp av smarta algoritmer kan styra luften så att man kan rena avloppsvattnet bättre och samtidigt sänka energiförbrukningen. Det blev så bra att vi faktiskt fick Svenskt Vattens pris för Sveriges bästa examensarbete.

Andreas började sedan att jobba med processutveckling på Käppalaverket, först som konsult via Kemira, för att sedan anställas som utvecklingsingenjör av Käppalaförbundet. I dag har han haft en rad chefspositioner inom förbundet, senast som produktionschef, innan han tillträdde den nuvarande tjänsten som vd i början av 2018. Något han tycker vittnar om att det här är en arbetsplats där man kan utvecklas.

– Jag upplever att det finns många möjligheter att ta sig fram här och har aldrig varit med om att någon har bromsats i sin vilja till att utvecklas. Är du intresserad av ledarskap och att utvecklas och visar ett engagemang så gör förbundet det vi kan för att hjälpa dig.

Du kom hit genom ditt examensarbete, är det en väg du rekommenderar?
– Ja, vi har flera som kommit hit den vägen. För oss är det ett sätt att känna på en person och se om hen är intressant att anställa. Och även om vi inte kan anställa alla är vi en stor aktör i branschen med många samarbetspartners och därmed också en fantastisk språngbräda. Skriver du ditt examensarbete här får du en kontaktyta som gör att du kommer in i branschen.

Vad är signifikant för Käppalaförbundet som arbetsgivare?
– Vi ger mycket frihet under ansvar. Vi litar på att folk själva tar ansvar för sina arbetsuppgifter, vad som är rätt och att man finner sina egna vägar. Vi är en väldigt platt organisation med relativt korta beslutsvägar. Det tror jag gör att anställda känner möjligheten att utvecklas och att påverka sin egen arbetssituation.

På 1950-talet var kvaliteten i vattendragen runt Stockholm mycket dålig, eftersom avloppsvatten släpptes ut orenat direkt i närliggande vattendrag. 1957 beslutade nio kommuner i norra Stockholm att bilda kommunalförbundet Käppalaförbundet som skulle rena kommunernas avloppsvatten. Man byggde då tunnelsystemet, som sträcker sig från Sigtuna till Lidingö, och Käppalaverket som stod färdigt 1969.

– Eftersom vi alltid fungerar och verkar i det dolda, är det lätt att glömma bort oss, men Käppalaförbundet med vår kapacitet, skapar förutsättningar för hela samhället och den expansion som funnits i Stockholm.

I slutet av 1990-talet genomförde man en omfattande modernisering av reningsverket och byggde ut det och nu är det dags igen, då man ska bygga om och bland annat införa nya typer av reningsprocesser.

– Vi är i en otroligt expansiv fas där vi gör stora investeringar. Under tio års tid kommer vi att investera mångmiljardbelopp för att bygga om anläggningarna till att bli ännu mer effektiva. Vi kommer att satsa ännu mer på utveckling än vad vi har gjort tidigare så vill du vara i händelsernas centrum i den här branschen är det här rätt plats.

Något som också lockar till Käppalaförbundet är just den där känslan av att få bidra med något gott – för miljön, för samhället och den enskilda individen. Inte minst genom omställningen till cirkulär ekonomi.

– Förr pratade man om avloppsrening, i dag pratar vi om resursutvinning. Av den ström av råvara som kommer in via avloppsvattnet finns det energi, i form av värme och kemisk energi, samt näringsämnen som vi utvinner och skapar produkter av. Exempelvis utvinner vi biogas som vi uppgraderar till fordonsgas som sedan används som drivmedel i bussar i Stockholms lokaltrafik. Vi utvinner också värme ur det renade avloppsvattnet och cirkulerar all fosfor som vi renar bort. Med andra ord är vi inte bara ett avloppsreningsverk, utan också en resursutvinningsanläggning.

Andreas berättar att det är kombinationen av meningsfullhet, utvecklingspotential och att han har kul på jobbet som gör att det lär dröja ett bra tag tills han lämnar Käppalaförbundet.

– Det är svårt att tro att avloppsrening är så intressant och utmanande, men det har allt: de avancerade teknikerna, kemin, biologin, juridiken och miljömedvetenheten. Under alla mina år här har jag aldrig haft tråkigt på jobbet, jag lär mig alltid något nytt. Och jag kan säga till barnen på morgonen att jag går till jobbet och gör världen lite bättre. Det känns fantastiskt.