Här går tåget till framtiden

Ett järnvägsnät påminner nästan om ett blodomlopp. I Jernhusens depåer skapas förutsättningar för att tågen ska kunna cirkulera runt i Sverige. Depåerna är hjärtat dit tågen återvänder för att städas och fyllas på. Och som arbetsplats ger Jernhusen energi både som pulshöjare och laddstation.

Text: Monica Rogstadius Foto: Jenny Hammar

Mycket tyder på att det i framtiden kommer bli dyrare att flyga och köra bil. Samtidigt är tåg det transportmedel som ur säkerhetssynpunkt är att föredra jämfört med bilen. Ur miljösynpunkt är tåg det överlägset mest hållbara alternativet. Därför befinner sig Jernhusen i en oerhört dynamisk och spännande utveckling.

En som redan fått biljett till denna resa är Annika Ahl, regionchef för depåerna i mellan- och norra Sverige.

FRÅN TEORI TILL HÅLLBARA AFFÄRER

Annika är civilingenjör och läste industriell ekonomi i Linköping. Mest för att det var en bra utbildning som kunde ge många jobbalternativ. Men konjunkturen var svag när hon gick ut så första arbetsåret blev som vikarierande speciallärare. Hon berättar med värme i rösten om att där och då lärde hon sig något som hon haft nytta av i det fortsatta yrkeslivet. Hon lärde sig att förklara ett ämne tills det blev förstått.

Första utbildningsrelaterade jobbet blev som tekniker och exportsäljare inom shipping och offshore. Där insåg hon att hon aldrig blir någon specialist men att hon tydligt kan se vad som är en dålig teknisk lösning eller onödig anpassning.

– En hållbar affär är en bra affär. Det finns ingen anledning att göra en dålig affär, säger hon och poängterar att det är viktigt att inte bara se till det egna företagets utan kanske främst kundernas ekonomiska intressen.

 INFRASTRUKTUR ÄR NYCKELN TILL EKONOMISK UTVECKLING

   – Lönar det sig för våra kunder lönar det sig för oss. Liksom för näringslivet och samhället i stort, menar Annika Ahl.

Jernhusen äger, förvaltar, utvecklar och hyr ut både fastigheter och verkstäder och infrastruktur är ett nyckelord i verksamheten.

     Vi förvaltar inte bara fastigheterna utan vi förvaltar även infrastruktur. Sedan vi tog över fastighetsbeståndet runt järnvägsstationerna 2001 har vi jobbat mycket med just utvecklingen av infrastrukturen och vi har en bra organisation för det.

SAMHÄLLET STÄLLER KRAV PÅ JÄRNVÄGEN

Det går inte att sticka under stol med att järnvägstrafiken har många utmaningar. Underhållet är delvis eftersatt och såväl räls som kontaktledningar behöver bytas.

Samtidigt ställs krav på ökad trafiktäthet och högre hastigheter. Och tågflottan ska både förnyas och moderniseras.

– Nya högteknologiska tåg ska underhållas och gamla tåg ska kunna byggas om. Allt detta sker i Jernhusens depåer, förklarar Annika Ahl.

Hon har just kommit tillbaka från den stora tågmässan i Berlin, Innotrans, där mängder med tågtillverkare tävlar om uppmärksamheten. Hon är fylld av intryck och entusiasm.

Jernhusen äger och utvecklar närmare hälften av landets 50-tal järnvägsdepåer. Den minsta ligger i Vännäs nära Umeå. Den största är Hagalund i Solna. Den är inte bara störst i Sverige utan är dessutom norra Europas största depå.

Här moderniseras den gamla vackra vagnshallen steg för steg och får samsas med nya ultramoderna anläggningar inom området.

DEPÅERNA ÄR NAVET FÖR TÅGTRAFIKEN

– Det finns många olika funktioner inom en depå – de som tillverkar, de som köper och de som underhåller. Det skapar en korsbefruktning mellan olika branscher som är hälsosam. Det ställer också stora krav på oss, vilket vi tycker är positivt.  Det gör att vår depåverksamhet utvecklas tillsammans med våra kunder. Och efter deras önskemål och behov.

Nya digitaliserade fordon kräver anpassade fastigheter med ultramodern utrustning. Jernhusen bekostar investeringar i tung utrustning som traverser, hjulsvarvar, lyftbockar, tvätt- och fekalieanläggningar (tömning och rengöring av tankarna för tågtoaletterna, red:s anm), kablar, belysning med mera. Allt måste hålla högsta standard. Det är viktigt att kunderna på ett smidigt sätt kan underhålla tågen och se till att de går i trafik som de ska. Lika viktigt är att vagnarna är rena och fräscha för passagernas trivsel.

  – När fordonsägare, som till exempel SJ och MTR, hyr våra lokaler, upphandlar de underleverantörer och vilka företag som ska ingå i verkstadsarbetet, berättar hon.

Allt ska fungera och hon poängterar att det är viktigt att hela tiden hålla fokus på arbetsmiljö, logistik, säkerhet och högspänning.

GÖR ALLT FÖR ATT GÖRA DET MÖJLIGT

Depåerna ska vara lika högteknologiska som fordonen. Ett exempel är den nya underhållshallen i Hagalund som byggdes för MTR:s fordon.

  – Vi måste möta kundernas behov och i mitt jobb lär jag mig att det är inte bara är teorierna från högskolan som är viktiga. Det gäller också att vara kreativ och kunna tänka i nya spår, säger Annika och ler lite över liknelsen.

Samtidigt framhåller hon att som länk i kedjan sätter Jernhusen stor vikt vid att aldrig orsaka förseningar. Som förvaltare är det viktigt att sätta en ära i att alla bitar fungerar.

Samma sak säger Christian Wieweg, som är trafiksäkerhetssamordnare på Jernhusen.

– Hela spannet, från skruvar och muttrar till hela spårområden ska fungera klanderfritt och numera helt enligt EU:s direktiv, förklarar han.

SÄKERHET I FOKUS

Säkerhetsstyrningssystem. Smaka på ordet. Att ett så fyrkantigt och krångligt ord kan gömma så mycket spänning. På alla sätt. Christian skrattar när jag ser undrande ut.

 – Det handlar om att det ska vara riskfritt att jobba i och trafikera järnvägsnätet. Och att vistas i närheten. Det regelverk vi följer i Sverige styrs till stor del av direktiv och förordningar som beslutas på EU-nivå och som gäller för alla medlemsstater inom EU. Dessa regler ska sedan trattas ner till lagstiftning och föreskrifter. Utifrån det skapar vi ett säkerhetsstyrningssystem som gäller för den infrastruktur som Jernhusen förvaltar, förklarar Christian Wieweg.

Han vet vad han pratar om, han har jobbat inom järnvägen i tio år och hos Jernhusen sedan augusti i år.

Tidigare jobbade han på SJ:s depåer med frågor som rörde persontrafik, idag jobbar han på Jernhusens depåer för infrastruktur, det vill säga spår, slipers och verkstäder.

I princip har han samma jobb som tidigare men frågeställningarna har ändrats och att byta arbetsplats var ett steg i utvecklingen.

– Järnvägsvärlden är egentligen inte så stor, men har många specialiseringar och jag jobbar med en av dem. Jag ansvarar för mellersta och södra Sverige och har en kollega som ansvarar för Stockholmsregionen och norra Sverige.

EU-FÖRORDNINGAR LEDER TILL POSITIV UTVECKLING

Att Christian hamnade i branschen var en slump. Efter gymnasiet, med inriktning teknik och ekonomi, tipsades han av en barndomskompis om att jobba på SJ. Han fick ett halvårs utbildning, lärde sig köra alla tåg till depåerna och blev så småningom själv instruktör och utbildade personal i säkerhetsfrågor. Steget därefter var som chef för alla som jobbar som växlare, eller fordonsoperatör, som titeln är på SJ. Han har ägnat mycket tid åt säkerhetsfrågor, både vad gäller trafiksäkerhet och elsäkerhet.

– EU har fått alltmer att säga till om. Vi har krav på att ha förteckningar över våra regler och dessa ska hela tiden uppdateras, så det gäller att bevaka olika myndigheter och hålla sig uppdaterad på vad som händer.

Mycket av tiden går åt till att läsa lagar och förordningar och sedan se till att alla lagkrav följs.

Idag varvas uppgifterna mellan skrivbordsarbete och resor. När EU kommer med nya förordningar ska dessa omsättas till en verklighet.

Han poängterar att det gäller att hitta en bra policy för olika riskområden, och han låter oväntat engagerad för en som tycker att sådana arbetsuppgifter låter träiga.

   – Tvärtom, poängterar han, när man är insatt i det hela är det väldigt spännande. Jag får vara med och utveckla och förvalta säkerhetsstyrningssystem. Jag gör revision och riskanalyser och jag ser vilken nytta det gör. Dessutom har jag förmånen att göra det i ett företag som vill vara på topp. Rent generellt är Sverige oerhört väl placerat inom säkerhetsstandard. Det finns väldigt mycket kunskap i branschen men den måste förvaltas och förnyas. 

VIKTIGT ATT LIGGA STEGET FÖRE

Men arbetet handlar inte bara om att läsa och skriva direktiv, det innebär också många resor till de olika depåerna för att se hur regelverken efterlevs i verkligheten.

  – Vi håller samordningsmöten på depåerna med våra kunder och underhållsentreprenörerna för att se till att åtgärda eventuella brister. Det är viktigt att tidigt upptäcka avvikelser och att stötta till förbättringar. Men jag gillar inte pekpinne-versionen, jag föredrar dialoger där vi gemensamt diskuterar förbättringsmöjligheter.  Det är kort sagt som att spela fotboll, det gäller att ligga steget före, säger han med ett skratt.

Han har varit en entusiastisk fotbollsspelare i division tre i Alingsås. Men när sambon började sucka alltför tungt lät han fotbollen bli mer hobbybetonad och satsade på en motorbåt där både sambon och deras 2-åriga dotter kan vara med.

UTVECKLAS TILLSAMMANS MED FÖRETAGET

Gemensamt för både Annika och Christian är att de aldrig hade tänkt sig att jobba med det de gör. Annika blev uppringd av en rekryterare och fick klart för sig att här handlade det om ett väldigt framåtriktat företag med högt i tak och mycket hands on. Dessutom skulle hon få jobba med stort miljöfokus och med målsättning att få folk att vilja resa hållbart.

Hon antog utmaningen, började på Jernhusen 2011 och har aldrig ångrat sig. Hennes första jobb var som key account manager och hon lärde sig snabbt vikten av att hitta gemensamma lösningar tillsammans med kunden.

     Det handlar inte bara om att ha rätt själv, utan även om att göra rätt för kunderna och därmed också för Jernhusen , säger hon.

Det blev mycket kundkontakt och internt arbete med förvaltning, vilket ledde till att hon så småningom klev vidare i sin utveckling och blev depåchef för flera olika fastigheter. Därifrån har hon tagit ytterligare ett steg och är nu regionchef, vilket innebär chef över såväl tekniska-, som ekonomiska- och infrastrukturförvaltare. Sammanlagt har hon åtta engagerade och kompetenta medarbetare som hon tycker att det är kul att jobba med.

Christian inflikar att det där med hands on håller han med om.

 – Det är roligt att jobba nära verkligheten, att vara ute på plats och möta människorna som arbetar där. Även om man får ha tålamod med långa ledtider när EU inför nya förordningar som ska omsättas i verkligheten, så är det spännande att se hur man steg för steg närmar sig målet, säger han entusiastiskt.

   –Man behöver inte leka med tåg som liten för att tycka att det är roligt att arbeta med tåg när man blir stor. Jag drömde ju om att bli fotbollsproffs, avslutar Christian med ett skratt.

Annika tittar på honom och flikar in att som liten hade hon över huvud taget inget drömyrke.

   – Men här och nu har jag det, avslutar hon med ett glatt leende.

Jernhusen är ett statligt ägt aktiebolag som på kommersiella villkor äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen.

Fastighetsbeståndet uppgår till 155 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,6 miljarder kronor.

Idag har Jernhusen 200 medarbetare.

Inom depåer arbetar Jernhusen med att förvalta och hyra ut fastigheter och verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder.

Depåförvaltning skiljer sig åt från traditionell fastighetsförvaltning. Affärsmodellen bygger på att ta ett helhetsansvar för såväl byggnader, infrastruktur som den tyngre verkstadsutrustning som finns i depån samt anpassningar till underhåll av dagens högteknologiska tåg.

Jernhusen äger bland annat norra Europas största järnvägsdepå, Hagalund i Solna.