Ta makten över din karriär

Möjligheten att investera i sig själv och att göra karriär är något många värdesätter när de ska välja sin framtida arbetsgivare. Ann-Kristin Sander som arbetar på IFS i Linköping menar att det inte är arbetsgivarens uppgift att erbjuda dessa saker. Istället måste varje anställd själv ta ansvar för sin egen karriär och arbeta för att nå sina karriärmål.

Text: Mari Wretström Foto: Adam Wrafter

Ann-Kristin Sander arbetar sedan 2010 på IFS i Linköping. Hon började som Account Manager och gick därefter via rollerna Key accounts och Sales Manager Retail innan hon landade den nuvarande positionen som Sales Director Manufacturing & Retail för den skandinaviska marknaden.

Ann-Kristin läste ekonomi på gymnasiet och spenderade ett år som utbytesstudent i Las Vegas.
 ̶ Det var en fantastisk upplevelse som gav mig en naturlig fallenhet för att kommunicera obehindrat på engelska, säger hon. En annan stor fördel var att jag fick uppleva ett annat skolsystem än det vi har i Sverige. Man formas mycket av erfarenheterna och möjligheterna att få uppleva skillnaderna mellan olika skolsystem gav mig ett otroligt utbyte.

Efter gymnasiet åkte Ann-Kristin tillbaka till USA för att studera på University of Las Vegas. Hon läste Communications där fokus låg på marknadsföring och presentationsteknik. Tillbaka i Sverige började hon läsa kommunikationsvetenskap vid Linköpings universitet men bytte sedan till ekonomprogrammet. På CV:t står idag såväl en magisterexamen i ekonomi som en kandidat i kommunikation.
 ̶ Utbildningen gav mig kunskap i att kommunicera, hålla presentationer och att övertyga. Jag fick också en analytisk förmåga och lärde mig att kommunicera språkligt korrekt vilket är jätteviktigt, säger hon. Ytterligare en fördel med att läsa ekonomi är att man får en känsla för organisationer och nyckeltal.

Vi frågar Ann-Kristin hur hon ser på eventuella motgångar under studie- och karriärtiden. Hon ser motgångar som en naturlig del av både studietiden och arbetslivet men hon har lärt sig att vända dessa till något positivt.
 ̶ Man möter alltid motgångar, inte minst inom säljjobb. Man jobbar ofta länge med case, lägger ner helger och kvällar utan att kanske få ro hem affären i slutänden. Då måste man hantera både sin egen besvikelse och andras. Men man lär sig av motgångarna och lär sig att dra nytta av dem. Man tvingas tänka på hur man kan använda tiden man lägger ner på ett annat sätt nästa gång.

Efter examen började ett spännande traineeår på det linköpingsbaserade företaget Intentia (numera Infor). Traineeåret ledde till anställning som affärskonsult inom CRM/Supply Chain och eftermarknad. På Intentia stannade Ann-Kristin fram tills att hon fick sitt första barn 2010. Efter föräldraledigheten började hon på IFS.
 ̶ Det är överlag en mansdominerad bransch men jag har inte upplevt att det har varit några problem, säger hon. Jag har två barn så jag har ju varit föräldraledig men jag känner inte att det har påverkat vare sig jobbet eller mina karriärmöjligheter. Inte i det här bolaget. Det hänger säkert ihop med tryggheten i IFS organisation. Jag förstår rädslan kring att göra karriär och ha familj samtidigt, men jag har inte påverkats negativt.  Min uppfattning är att det, i det dagliga arbetet inte gör någon skillnad om du är kvinna. Ibland får man visa lite mer, anstränga sig lite extra men det ser jag snarare som en möjlighet.

Ann-Kristin säger att IFS är lite unikt i det att de har behållit vad hon kallar en skandinavisk företagskultur trots att de har växt sig stora i branschen genom åren. Hon framhåller att företaget har en familjekänsla där man hjälper varandra, medarbetarna har en nära dialog med ledningen och företaget genomsyras av ett trevligt klimat. Det råder inga tvivel om att Ann-Kristin uppskattar sin arbetsplats.
  ̶ Det är lite ovanligt inom IT-branschen att ett så här stort företag har lyckats hålla fast vid den här företagskulturen, säger hon. Jag ser fram emot många spännande år på IFS framöver!

Vi ber Ann-Kristin att ge några råd på vägen för studenter som är intresserade av att arbeta på IFS eller liknande företag.
  ̶ Man bör vara redo att engagera sig, att gå all in. Man måste alltid leverera och göra sitt bästa i den roll man har samtidigt som man tänker framåt. Vill man göra karriär måste man ta eget ansvar för det. Jag styr och påverkar min framtid, det är inte företaget som ska ta ansvar för att jag vill utvecklas. Det är viktigt att sätta upp tydliga mål, att fundera över var man vill vara just nu och var man vill vara om tre år. Vill man göra karriär finns det goda möjligheter men det är mitt eget ansvar att ta tillvara på möjligheterna. Och tro på dig själv, det gör skillnad!