Med utgångspunkt att människan är utvecklingsbar

Vad har en jurist, häkteschef, sjuksköterska och lärare gemensamt? Det är långt ifrån samma utbildning eller samma jobb. Men det finns ändå en gemensam nämnare, en och samma myndighet – Kriminalvården!

Text: Anna Grabos Foto: Adam Wrafter

På Kriminalvården finns det möjligheter för de allra flesta. Med över 200 inriktningar på tjänster och en stor utbildningsorganisation som dessutom är HBTQ-certifierad skapar man förutsättningar för att många ska trivas på jobbet.

SUPERO träffar Anna Wiman och Sofia Jonsson från HR-avdelningen på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping. Vi guidas genom moderna aktivitetsbaserade lokaler, här är det öppet, färgglatt och doftar nytt. Byggnaden är enorm med häftiga färgkoordineringar på de olika våningsplanen och alla rum är döpta efter öar i skärgården.

–  Jag har aldrig gått vilse men ibland kan det ta en stund att hitta rätt, skrattar Sofia när hon visar vägen till Aspöja där vi ska genomföra intervjun.

Många olika tjänster hos en och samma myndighet

Anna och Sofia pratar mycket om Kriminalvårdens uppgift, att verkställa straff och minska återfall i brott. De båda betonar vikten av det sistnämnda. På varje anstalt finns program, utbildningsmöjligheter och olika sysselsättningar för klienterna.

–  Det finns tvätteri, snickeri och jordbruk till exempel, säger Sofia.

–  Man kan också plugga, vilket även en del i att de intagna ska komma närmare samhället, berättar Anna. Dessutom har vi en stor programverksamhet som erbjuder olika program utifrån klienternas behov. Det kan gälla missbrukarprogram eller program som syftar till att minska våldsbenägenhet.

Detta innebär också att det finns många tjänster på Kriminalvården, något som Sofia tycker är viktigt att lyfta.

–  Nästan alla kan söka jobb här! På anstalterna jobbar kriminalvårdare, lärare, psykologer, sjuksköterskor och produktionsledare bland annat. Och på huvudkontoret jobbar jurister, kommunikatörer, it-tekniker, ekonomer och HR, bara för att nämna några. Det finns möjligheter här som jag tror att många inte tänker på.

Klättra både på höjden och på bredden

SOFIA JONSSON, 34 ÅR

HR-expert

Utbildning: Kandidatexamen PA – personal och arbetsliv vid Lunds universitet

Det märks att både Anna och Sofia trivs väldigt bra på Kriminalvården, och att de är stolta över deras arbete.

–  Det känns värdefullt att gå till jobbet, med tanke på det viktiga samhällsuppdraget som vi faktiskt har, berättar Anna. Sen finns det så många karriärmöjligheter. Jag började som administratör och har sedan avancerat under de 2,5 år som jag arbetat här.

–  Det finns även möjligheter att utvecklas och bredda sig, fyller Sofia i och menar att det inte är alla som vill ta sig uppåt hela tiden. -Vi har bland annat en stor e-kurskatalog där man kan välja på massor av kurser.

Anna Wiman, 27 år
Anna Wiman, 27 år

HR-handläggare

Utbildning: Kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot personal och arbetsliv vid Linköpings universitet

HBTQ-certifierad utbildningsorganisation

Kriminalvårdens utbildningsorganisation HBTQ- certifierades i RFSL:s regi i mars 2017 och är den första myndigheten i Sverige som mottagit certifikatet. Anna berättar mer om deras utbildningsverksamhet.

–  Den är gigantisk! Vi har en omfattande grundutbildning och även fort- och vidareutbildningar. Det finns även chefsförsörjningsprogram som du kan söka till och får sedan utbilda dig samt praktisera som chef.

”Bättre ut”

Söker man jobb på Kriminalvården ska man dock vara beredd på att det finns ett krav som är absolut oföränderligt.

–  Det är otroligt viktigt för oss att man delar vår värdegrund. Ska man jobba här krävs det en human människosyn, respekt för individen och att man tror på att människan är utvecklingsbar. Vår vision är att klienterna ska få ett bättre liv utan kriminalitet när de lämnar Kriminalvården, det kallar vi ”bättre ut”. Det här är någonting som vi pratar om i varje intervju när vi anställer, säger Sofia och Anna instämmer på en gång.

Jag tror att det är den värdegrunden som gör att många trivs så bra här. När man frågar varför det är kul att jobba på Kriminalvården svarar många att det är ett viktigt arbete men att det framförallt beror på kollegorna. Alla delar samma värdegrund och man har kul på jobbet. Det tror jag att alla kan säga, oavsett var i organisationen man frågar.

Fakta Kriminalvården:

–  Ca. 10.000 anställda

–  Kärnverksamheten består av: 32 häkten, 48 anstalter och 34 frivårdskontor

–  Huvudkontoret ligger i Norrköping generaldirektören heter Nils Öberg

–  Det finns mer än 200 olika inriktningar på tjänster