Camelonta är digitalbyrån med ambitionen att bli bäst. Supero har besökt dem på deras härliga kontor på Riddargatan i Stockholm för att ta reda på mer kring hur de arbetar för att nå sina mål.

Text: Charlotte Breyer & Sanfrid Bergman Foto: Rickard L. Eriksson

ANVÄNDARVÄNLIGHET I FOKUS

En skjutdörr av glas öppnas bakom mig och jag ser ett rum där det tidigare har ritats vilt på whiteboarden Jag undrar vad de har gjort där inne och Julia Falk berättar att de håller på att ta fram ett koncept för en ny app. Julia, som i grunden visar sig vara högskoleingenjör inom Teknisk design, jobbar nu som UI/UX-designer hos Camelonta.

När Julia ser att alla förkortningar förvirrar mig förklarar hon att UX står för “User experience” och betyder användarupplevelse.

– UX-design handlar kort och gott om designarbete som förbättrar användarens upplevelse av en tjänst eller produkt. UX fokuserar på att skapa en logisk och användarvänlig navigation och interaktion för en digital lösning.

Hon samlar ihop post-it lapparna som använts under mötet och fortsätter förklara att UI står för “User Interface” och handlar om vad användaren ser, det vill säga det visuella.

– Här ligger fokus mer på färg, form och känsla. I min roll kan jag därför göra allt från: research om användare, hålla i workshops, designa klickbara prototyper, detaljerad grafisk design, användartester och UX-analyser.

INGEN DAG ÄR DEN ANDRA LIK

Jag blickar runt i lokalen och slås återigen av energin som möter mig. Musiken som pulserar lagom högt men taktfast och att det finns ett tempo som man rycks med i.

– Det bästa med att jobba på Camelonta är helt klart variationen av uppdrag, berättar Julia och får mig att återfå fokus. Ingen dag är den andra lik. Just nu jobbar jag till exempel med design av en kalender, jag gör en UX-analys av ett företags hemsida, förbereder en designworkshop och snart ska jag börja designa en riktigt cool webbapp. Mina dagar är väldigt varierande och utmanande. Det är världens bästa jobb!

Jag undrar hur hon ser på Camelontas ambitioner och vad det innebär för hennes roll.

– Vårt mål är ju att bli den bästa byrån inom fem år, vilket känns motiverande och utmanande. Utifrån ett designperspektiv vill jag gärna delta i designtävlingar och visa vad vi går för.

Hon plockar upp sin träningsväska. Hon ska gå iväg med några kollegor till gymmet på lunchen, någonting som Camelonta uppmanar genom generösa friskvårdsförmåner.

– Jag tror också att det är viktigt att hänga med i svängarna och hålla sig uppdaterad på vad som händer i branschen och de senaste trenderna. Ett bra sätt att göra det på är att delta i seminarier och konferenser, samt lyssna på podcasts.