”VÅRA MEDARBETARE UTGÖRS AV MÅNGA OLIKA PERSONLIGHETSTYPER, BAKGRUNDER OCH VILJOR”

Camelonta är digitalbyrån med ambitionen att bli bäst. Supero har besökt dem på deras härliga kontor på Riddargatan i Stockholm för att ta reda på mer kring hur de arbetar för att nå sina mål.

Text: Charlotte Breyer & Sanfrid Bergman Foto: Rickard L. Eriksson

Vid ingången möts vi av VD:n Alexander Kafkaletos som glatt visar oss in i den vackra lokalen. Alexander berättar att byggnaden tidigare varit en flickskola och att vi nu befinner oss i den gamla gymnastiksalen. Solen kikar in. Musik hörs ur högtalare och tillför energi till rummet som är fullt av aktivitet.

LÅNGSIKTIGHET OCH KREATIVITET DRIVER CAMELONTA

– En strategi vi har är att ha både webbutveckling och digital marknadsföring i vårt erbjudande. Jag är övertygad om att genom att förena teknik, användarcentrerad design och digital marknadsföring kan vi hjälpa kunden i alla led och därmed maximera affärsnyttan för dem, förklarar Alexander. För oss är det också viktigt att vara proaktiva och kunna förutse kundens behov och lösa dessa innan kunden själv förstår det.

Vi går förbi ett vackert inglasat konferensrum där några medarbetare är i full färd med att diskutera strategier för digital marknadsföring samtidigt som de ritar upp sina tankar på en whiteboard.

– För att skapa en optimal jobbsituation för medarbetarna är det viktigt att hitta en balans mellan ramar att hålla sig inom kontra friheten att följa sina idéer, säger han. Genom att förena våra arbetsprocesser och tro på hur man skapar framgångsrika lösningar, med alla kreativa medarbetare, tycker jag vi har hittat ett vinnande koncept.

EN SNABBRÖRLIG BRANSCH KRÄVER MYCKET KOMPETENSUTVECKLING

Samtidigt som jag ser fyra medarbetare vara helt inne i en till synes jämn fussballmatch frågar jag hur de jobbar för att följa med i branschens utveckling. Det är ju trots allt en väldigt snabbrörlig bransch.

Alexander menar att han tror stenhårt på att om medarbetarna inte utvecklas så står företaget också stilla. Det löser man genom att satsa hårt på kompetensutveckling.

– Detta kan vara genom kurser, åka på konferenser, interna kompetensluncher eller annan utbildning. Det är något vi satsar stora resurser på. Just denna bransch är en av de som är mest snabbrörliga och därför är det viktigt för oss att våra medarbetare alltid ligger i framkant. Det är också hög konkurrens om bra medarbetare, varför det är superviktigt att de har en bra utvecklingskurva hos oss.

När jag ser mig omkring slår det mig att mångfald är någonting man möts av bland Camelontas medarbetare. Snabbt ser jag att det är jämnt fördelat mellan kvinnor och män i varierande åldrar och ursprung.

– Det finns inte en viss typ person som passar in på vår arbetsplats, berättar Alexander som tycks läsa mina tankar. Våra medarbetare utgörs av många olika personlighetstyper, bakgrunder och viljor. Genom att inte ha en för homogen grupp som tänker likadant tror jag att vi har en större möjlighet att tänka utanför boxen och därmed uppnå större saker tillsammans. En sak som dock är gemensamt för de som jobbar hos oss är ett starkt driv att ta sig framåt och bli bäst på det vi gör.

Jag tänker att någon med sådana ambitioner också har ett tydligt mål och frågar vilken målsättning Camelonta har som företag?

– Målet för Camelonta är att vara den bästa digitala byrån i Sverige inom fem år. Det är ett ambitiöst mål men något som våra medarbetare och kunder tillsammans gör fullt möjligt. Det är en otroligt inspirerande vision att jobba efter för det måste genomsyra hela verksamheten i allt vi gör och vi tar små steg i rätt riktning varje dag.