Blocket har funnits sedan år 1996, kort efter att regeringshuset fick internet och långt innan Google, Youtube eller Facebook fanns. Då var internet ”bara en fluga”. Idag är Blocket ett av Sveriges starkaste varumärken och en av de mest välbesökta  sajterna med cirka 4 miljoner unika besökare i veckan.

Text: Marianne Hulkko Foto: Jonas Koel/BildMedia

Det var i Fjälkinge, Skåne Henrik Nordström startade bolaget som en regional prylmarknad. Sedan dess har företaget
haft en spikrak utveckling i takt med internets progression.

Linnéa Aguero är Presschef och hållbarhetsansvarig på Blocket.

– Då det är en av landets största sajter bidrar man som anställd till att förändra svenska folkets konsumentbeteende på en avsevärd nivå, säger Linnéa Aguero, Presschef och hållbarhetsansvarig på Blocket.

Linnéa är inne på sitt fjärde år på Blocket och tycker att hennes arbete är både roligt och utvecklande. Hon har alltid velat arbeta aktivt för att göra en positiv skillnad för miljön och det menar hon är själva kärnan i bolaget. I synnerhet då Blocket spelar en roll i mångas vardag.

– Mycket av Blockets framgång och popularitet mynnar ur själva konceptet. Man kan sälja saker snabbt, tjäna pengar och rent praktiskt bli av med det man inte längre vill ha kvar. På 17 minuter hade jag exempelvis sålt mitt kök och fått det nedmonterat och bortfraktat. Internets framfart öppnade givetvis
upp för många möjligheter som tidigare hade varit otänkbara. Att Blocket slagit så stort i Sverige, och fortsätter att vara populärt och attrahera nya användare, ligger förmodligen mycket i vår second hand-kultur. I Sverige är det inte fult att använda begagnat, som det kan framstå i en del andra länder och kulturer där det kan signalera dålig ekonomi. Här är det snarare en trend som uttrycker något bra; att man bryr sig om miljön genom återanvändning.

Miljöaspekten är ett av Blockets främsta fokusområden. De vill verka för ett bättre Sverige genom att bidra till en positiv samhällsutveckling – och det tycks fungera riktigt bra. Blocket är den första sajten som beräknat den potentiella besparingen av växthusgaser när man köper begagnat istället för att kasta och handla nytt. I en undersökning de gjorde år 2013 beräknade de att det svenska folket potentiellt sparar 0,8 miljoner ton växthusgaser årligen genom begagnathandeln på Blocket. Som en jämförelse så skulle en motsvarande siffra uppnås genom att stänga av hela Stockholms vägtrafik under ett års tid. Att företaget propagerar för hållbarhet går ingen förbi. Man gör satsningar genom att gå ut med information och inspiration i olika medier, ställa miljömässiga krav på leverantörer samt se till att hitta miljövänliga lösningar
på den egna arbetsplatsen. De källsorterar, undviker långa och onödiga resor, har konferenser via telefon eller Skype samt
klimatkompenserar. De stöttar även företaget Retoy sedan år 2012. Retoy är en idéburen organisation, där barn på ett pedagogiskt och roligt sätt får lära sig om miljön och hur man kan agera för att främja den. Barnen får lära sig om sina rättigheter och om hur man kan göra goda handlingar för miljön i vardagen genom att leka med så kallade eko-etiska leksaker, byta leksaker, skänka leksaker till asyl-/flyktingboenden samt ge nytt liv åt trasiga leksaker. Läs mer på retoy.se för att få mer information om hur de arbetar.

Patrik Järnefelt jobbar som Teknikchef/CTO.

I grund och botten är Blocket en marknadsplats på nätet. Att den rent tekniska biten fungerar problemfritt är ett av deras absolut viktigaste arbeten. Teknikchefen/CTO:n (Chief Technology Officer) Patrik Järnefelt axlar det övergripande ansvaret för det tekniska arbetet på bolaget.

– Jag har jobbat här sedan 2005 och då hade Blocket redan nio år på nacken, berättar Patrik. Många framsteg hade gjorts och Blocket var redan då en välbesökt sajt med många användare. Jag studerade data på KTH i mitten av 90-talet, men teknikyrket är lite speciellt i och med att många inom branschen faktiskt är självlärda. En bra utbildning är en vettig grund att stå på, men det viktiga är ett brinnande intresse. Idag kan det vara svårt att få arbetslivserfarenhet utan att redan ha arbetslivserfarenhet, men åtminstone när det kommer till Blocket är det av desto större vikt att du har rätt kompetens samt att företagets kultur och värderingar matchar dina egna. Du blir en del av ett team här. Utåt sett är det roligt att vara en del av ett bolag som både ger nytta och där du kan göra nytta som medlem. Internt på arbetsplatsen är det högt i tak, som man säger – rentav familjärt. Alla har ett stort förtroende och respekt för varandra och trots att jag är inne på mitt elfte år så går jag fortfarande till jobbet med ett leende på läpparna.

En bra utbildning är en vettig grund att stå på, men det viktiga är ett brinnande intresse.
– Patrik

Att vara helägda av Schibsted har visat sig ha sina fördelar också när det kommer till vidareutvecklingen av Blocket.

– Schibsted har hjälpt Blocket ut på flera marknader. Blocketplattformen finns i över 30 olika länder som exempelvis Italien, Belgien, Brasilien och Malaysia. I Frankrike gjorde den succé, Leboncoin som den kallas där, är jättestort, så det blev  sannerligen en framgångssaga. Sedan är Schibsted en mediakoncern där Aftonbladet, SvD och bolag som Prisjakt också ingår, vilket känns roligt. Vi jobbar inom olika områden, men det är kul att arbeta i anknytning till den journalistiska sfären och vi jobbar mer och mer globalt.

Johanna Jeppsson har titeln HR Business Partner.

Johanna Jeppsson, HR Business Partner (Human Resources) på Blocket, arbetar bl.a. med att öka Blockets attraktionskraft som ar­betsgivare och hon håller med Patrik.

– Med Schibsted i ryggen har vi kun­nat utvecklas och samarbeta över bolags­gränserna. Det leder till att vi kan utveckla nya affärsområden.

Johanna har arbetat på Blocket och Schibsted sedan 2014. Hon har fått möjlighet att arbeta i olika delar av Schibsted och har både arbe­tat centralt och som ansvarig på HR på Schib­stedbolaget Hitta.se. Idag har hon ansvar för Employer Branding, d.v.s. att attrahera och behålla de talanger som Blocket behöver för att fortsätta vara framgångsrikt

Johanna har samma goda inställning till ar­betsplatsen som sina kollegor.

– Det är som ett andra hem. Jag har alltid velat arbeta med människor och studerade personalvetarprogrammet vid Uppsala Uni­versitet. Jag frågade mig själv vad jag verk­ligen ville med mitt yrkesliv och kom fram till att det var att hjälpa andra i deras. På Blocket är vi tre stycken på HR-avdelningen; en HR-chef och två HR Business Partners. Som HR Business Partner arbetar jag nära verksamheten med teamen som jobbar inom mjukvaruutveckling, produktutveckling samt marknadsföring. Förutom att fungera som ett stöd åt cheferna så är min uppgift att möta och intervjua kandidater. Ett sätt att hitta bra kandidater är via rekommendationer från våra kollegor – vi tror att bra folk känner bra folk. Men sedan använder vi oss förstås av Blocket Jobb och Stepstone samt Blockets och Schibsteds karriärsidor för att nå ut till kandidater.

Kvalitéer som vi söker, förutom kom­petens inom specifikt arbetsområde, är en trygghet som person. Vi träffar gärna kan­didater som brinner för hållbarhet, då alla som jobbar på Blocket direkt eller indirekt bidrar till en bättre miljö och en mer hållbar konsumtion. Vi letar efter personer som vågar testa nya saker och vågar göra fel – det är så man växer i sin roll. Har man dessa kvalité­er och drivet till att arbeta på Sveriges, efter aftonbladet.se, mest besökta sajt så kan man vänta sig ett familjärt, roligt och utvecklan­de arbete. En bonus i jobbet är att vi åker på en fantastisk konferensresa en gång om året och har bland annat varit i Italien, Island och på Malta. Man har också nöjet att arbeta i en uppsluppen och kreativ sfär samt att vara en del av något större som också är bra för mil­jön. Vad mer kan man önska?

Vi letar efter personer som vågar testa nya saker och vågar göra fel – det är så man växer i sin roll.
– Johanna

Vad man har för arbetsuppgifter på Blocket beror givetvis helt på vilken yrkes­roll man har. Det är ett väldigt brett fält med flera olika avdelningar. Man kan säga att det finns ett antal huvudområden på Blocket; mjukvaruutveckling, produktutveckling, affärsutveckling, kundtjänst, marknads­föring, ekonomi, HR och sälj. Dessutom finns det egna affärsområden såsom Blocket Bostad och Blocket Jobb.

Adam Carlson är Produktchef på Blocket Jobb och StepStone.se

Adam Carlson är Produktchef på Blocket Jobb och Stepstone.se – två jobbsajter som slogs samman 2014 för att tillsammans för­nya rekryteringsmarknaden. Det innebär att han ansvarar för att sajterna hela tiden för­bättras och ligger i framkant i den digitala utvecklingen. Som bakgrund har han läst ekonomi och har en master i Technology Management från Lunds Universitet.

– Jag har arbetat här i ett år och har varit trainee på Schibsted i två år. Det finns goda möjligheter att göra karriär inom Schibsted efter traineeprogrammet. Under programmet får du möjlighet att arbeta på fyra olika positioner som utvecklar dig inom de färdigheter som krävs. Du får också hjälp av en mentor med nyckelroll inom Schibstedorganisatio­nen, vilket underlättar förståelsen för vår koncern. Personligen gagnas jag mycket av att prova på olika yrkesområden och att vid­ga mina vyer. Jag har tidigare varit reseledare, dräng och sjöman och nu jobbar jag med di­gital produktutveckling – ingen rak karriärs­bana precis!

Det som ledde Adam till Blocket var främst intresset av att utveckla en digital tjänst och produkt. Och här är också tempot högt. På bara fem år har teamet hunnit göra Blocket Jobb till landets mest besökta kommersiella jobbsajt där i snitt 175 000 unika besökare surfar nytt jobb varje vecka bland tusentals rekryteringsannonser. Bland milstolparna finns förvärvet av Stepstone.se år 2014 som är en renodlad jobbsajt för chefer och specialister.

– Det bästa med mitt jobb är att arbeta med så många olika och breda frågeställningar – att komma på lösningar tillsammans med mitt team. Det är roligt att få arbeta i så nära anknytning med människor som är specialis­ter inom sina områden. Det är socialt, öppet och alla har en gemensam framåtanda, vilket är väldigt viktigt för mig på en arbetsplats. Just nu har vi fokus på mobila plattformar och ska presentera en hel del spännande sa­ker inom en snar framtid.

Från en liten prylmarknad i Skåne till Sve­riges mest kända nätbaserade marknadsplats. Vi kan bara konstatera att det arbete som tea­met på Blocket har lagt ned – och fortsätter att lägga ned – har lett till ett blomstrande bolag där själva motorn drivs av en ömsesidig pas­sion från en unik skara individer. Kanske är det själva nyckeln till framgång.

­