Sollentuna kommun
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
08-579 210 00

sollentuna.kommun@sollentuna.se
www.sollentuna.se

ETT HÅLLBART ARBETSLIV

Sollentuna ligger 17 minuter från Stockholm city men nära naturen. Kommunen är Sollentunas största arbetsgivare med ungefär 2 700 anställda. Det finns över 100 yrken – här arbetar till exempel ekonomer, ingenjörer, statsvetare, lärare, socionomer och chefer. Sollentuna växer och utvecklas. Några tar hand om miljön, några planerar bostadsområden och andra ger omsorg till någon med särskilda behov – men oavsett vilket så är vi alla med och utvecklar verksamheten för att bli lite bättre varje dag.  

Här finns meningsfulla arbeten, hos oss gör du skillnad och här skapar vi värde för samhället. Här arbetar vi för en jämställd arbetsplats med hållbart medarbetarskap och ledarskap. Här finns goda utvecklingsmöjligheter, bra relationer mellan kollegor och skön stämning. Här har vi hög kvalitet på det arbete vi utför och vi har frihet under ansvar och möjlighet att kunna genomföra idéer.

Hos oss är du viktig. Välkommen till Sollentuna kommun!

Vi erbjuder sommarjobb, praktikplatser och examensarbete

Är du student och söker sommarjobb, praktikplats eller examensarbete? Hos oss finns det flera möjligheter att engagera dig och bidra till kommunens utveckling.

Bästa sättet att hålla dig uppdaterad om vilka lediga sommarjobb vi har är att besöka www.sollentuna.se/ledigajobb.

Är du intresserad av praktikplats, uppsatsarbete eller examensarbete är du välkommen att kontakta den verksamhet du är intresserad av direkt. Via vårt kontaktcenter kan du bli lotsad rätt.

Sollentuna kommun
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
08-579 210 00

sollentuna.kommun@sollentuna.se
www.sollentuna.se

Våra medarbetare

Ida

Socialsekreterare

Ida arbetar på socialkontorets mottagningsgrupp för ekonomiskt bistånd och våld i nära relation.  Ida har valt att arbeta i Sollentuna då det är en kommun med ett kompetent ledarskap och ett tydligt klientperspektiv. Man lyssnar på sina medarbetare och satsar hela tiden på att förbättra verksamheten.

”Jag vill vara en del av att hjälpa människor framåt. I kommunen har jag en stor möjlighet att göra skillnad för individerna jag möter.”

Sophie

Bygglovshandläggare

Jag granskar bygglovsansökningar och ser till att de uppfyller kraven som ställs. Jag följer även aktuella rättsfall och ser till att praxis följs. Jag är involverad i både stora och små byggprojekt vilket skapar variation.

”Det roligaste med mitt jobb är omväxlingen och komplexiteten. Man blir aldrig fullärd som bygglovshandläggare och det är ständiga utmaningar varje dag. Det är också roligt att ha kontakt med de sökande vars förkunskaper skiljer sig. Jag får förklara olika frågor på olika sätt. Det är roligt att arbeta i en ambitiös kommun.”

Farzad

Controller inom samhällsbyggnad

Farzad samordnar och ansvarar för budgetprocessen, prognoser och analyser vid tertialbokslut. En viktig del av tjänsten är att agera som stöd inom ekonomifrågor för enhetens projektansvariga. Han tar till exempel fram verksamhetsstödjande rapporter och investeringskalkyler samt driver och utvecklar enhetens ekonomiuppföljningsrutiner.

”Det är spännande och lärorikt att jobba med så många olika kompetenser inom stadsbyggnadsavdelningen.”

Våra medarbetare

Ida

Socialsekreterare

Ida arbetar på socialkontorets mottagningsgrupp för ekonomiskt bistånd och våld i nära relation.  Ida har valt att arbeta i Sollentuna då det är en kommun med ett kompetent ledarskap och ett tydligt klientperspektiv. Man lyssnar på sina medarbetare och satsar hela tiden på att förbättra verksamheten.

”Jag vill vara en del av att hjälpa människor framåt. I kommunen har jag en stor möjlighet att göra skillnad för individerna jag möter.”

Sophie

Bygglovshandläggare

Sophie granskar bygglovsansökningar och ser till att de uppfyller kraven som ställs. Hon följer aktuella rättsfall och ser till att praxis följs. Sophie är involverad i både stora och små byggprojekt och det skapar skapar variation i hennes arbete.

”Det roligaste med mitt jobb är omväxlingen och komplexiteten. Man blir aldrig fullärd som bygglovshandläggare och det är ständiga utmaningar varje dag. Det är också roligt att ha kontakt med de sökande vars förkunskaper skiljer sig. Jag får förklara olika frågor på olika sätt. Det är roligt att arbeta i en ambitiös kommun.”

Farzad

Controller inom samhällsbyggnad

Farzad samordnar och ansvarar för budgetprocessen, prognoser och analyser vid tertialbokslut. En viktig del av tjänsten är att agera som stöd inom ekonomifrågor för enhetens projektansvariga. Han tar till exempel fram verksamhetsstödjande rapporter och investeringskalkyler samt driver och utvecklar enhetens ekonomiuppföljningsrutiner.

”Det är spännande och lärorikt att jobba med så många olika kompetenser inom stadsbyggnadsavdelningen.”